Pressrum

Pressrum

11 mar 2020
Lokala pressmeddelanden

Alkoholforskare i Göteborg tilldelas anslag från Systembolaget

Kristina Berglund, docent vid Göteborgs universitet, får anslag på 350 000 kronor för ett projekt som studerar hur föräldrars alkoholproblem påverkar tonåringars framtida utveckling. Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

- Det känns riktigt bra att få detta anslag. Pengarna kommer gå till ett projekt där vi kartlägger effekterna av att under tonåren växa upp med en förälder som har en problematisk alkoholkonsumtion. En erfarenhet som många barn i Sverige tyvärr har. Vår forskning fokuserar framförallt på vilka risk- och skyddsfaktorer som kan förändra effekterna, säger Kristina Berglund, docent vid Göteborgs universitet.

Man kommer i fyra olika kommuner följa effekterna av att under tonåren leva med en förälder med alkoholproblem. Projektet undersöker bland annat ungdomarnas egen konsumtion av alkohol och andra droger samt psykiska ohälsa.

Systembolagets Alkoholforskningsråd består av 14 från Systembolaget fristående ledamöter. Rådet bidrar till att stärka alkoholforskningen i Sverige genom att stödja relevant forskning. Systembolaget har identifierat konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion som särskilt prioriterat forskningsområde, och 2 miljoner kronor i årets utlysning var öronmärkta för detta område.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Vi arrangerar kunskapsseminarier, delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, delar ut stipendium till unga forskare, samt delar ut ett kunskapspris till forskare. Mer information finns här:

https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning 

För ytterligare information kontakta:

Anna Raninen, ansvarig alkoholforskning Systembolaget, tel 072-077 97 29, anna.raninen@systembolaget.se 

Kristina Berglund, docent vid Göteborgs universitet, tel  070-877 47 80, kristina.berglund@psy.gu.se

Systembolagets pressjour, tel 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.