Pressrum

Pressrum

23 apr 2020
Övrigt

Systembolagets årsstämma: Fortsatt nöjda kunder och ny styrelseordförande utsedd

Nöjd Kund Index (NKI) ligger kvar på förra årets rekordnivå på 85. På stämman valdes Göran Hägglund som ny ordförande för Systembolagets styrelse.

– Det är glädjande att kunderna är så nöjda med vår verksamhet och att det finns ett starkt stöd för Systembolagets ensamrätt. När jag blickar tillbaka på året som gått kan jag konstatera att kunderna är nöjda och att vi fortsatt har ett starkt stöd för ensamrätten. Jag ser framemot att fortsatt utveckla verksamheten i takt med omvärldens förväntningar, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Försäljning och resultat

Under 2019 ökade försäljningsvolymen med 1 procent och uppgick till 511,9 (504,9) miljoner liter. Intäkterna ökade med 4 procent till 32,2 (30,9) miljarder kronor. Att intäkterna ökade mer än försäljningsvolymen beror främst på att kunder i högre utsträckning köper varor i dyrare prisklasser. Alkoholfritt ökade med 8 procent och var procentuellt den varugrupp som ökade mest. Årets rörelseresultat uppgick till 229 (227) miljoner kronor.

Preliminära siffror från CAN visar på en positiv utveckling med fortsatt minskad alkoholkonsumtion. 2019 uppgick till 8,7 (8,8) liter ren alkohol per person över 15 år. Sett till anskaffningen ökade Systembolagets andel med en procent.

Stämman

Vid stämman valdes en ny ordförande: Göran Hägglund, tidigare ordförande för Pensionsmyndigheten, partiledare Kristdemokraterna och socialminister.

Följande ledamöter omvaldes: Viveca Bergstedt Sten, Robert Damberg, Anders Ehrling, Ulrika Eriksson, Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Frida Johansson Metso och Håkan Leifman.

– Jag är mycket stolt över uppdraget att få vara ordförande för Systembolagets styrelse. Företaget har en viktig uppgift och nästan alla svenskar har en åsikt om företaget och dess roll. De årliga förtroendemätningarna visar att bolaget har ett starkt stöd hos svenska folket. Min uppgift blir att tillsammans med företagets ledning fortsätta arbetet för att Systembolaget både ska vara ett kunnigt och serviceinriktat företag och bidra till de alkoholpolitiska målen, säger Göran Hägglund. 

Systembolagets ansvarsredovisning 2019: https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/systembolagets_ansvarsredovisning_2019.pdf

För mer information kontakta

Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.