Pressrum

Pressrum

23 okt 2020
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för januari – september: Nöjda kunder och starkt stöd för ensamrätten

Systembolagets delårsrapport för januari-september visar på hög kundnöjdhet och ett starkt stöd för ensamrätten.

Under årets första nio månader uppgick Nöjd Kund Index (NKI) till 85, vilket är samma resultat som förra året. Opinionsindex (OPI) visar att 76 (77) procent av befolkningen vill behålla Systembolagets ensamrätt.

- Samtidigt som vi lever under en minst sagt annorlunda tid har vi på Systembolaget tagit kliv framåt och fortsatt sprida kunskap, möta kunder och utveckla vårt arbete. Den höga kundnöjdheten tar vi med stolthet med oss i vårt framtida arbete, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger. 

Stabil konsumtion

I september presenterade CAN de slutliga siffrorna för alkoholkonsumtionen under 2019. Resultatet bekräftar de preliminära siffror som presenterades i mars och visar att totalkonsumtionen landar på 8,7 liter ren alkohol per person. Det innebär en liten minskning jämfört med föregående år. Samtidigt ökar Systembolagets andel av försäljningen.

Marknadsundersökningsföretaget Norstat har, på uppdrag av Systembolaget, undersökt befolkningens konsumtionsvanor under pandemin. Resultatet visar att det är fler som uppger sig ha minskat sin konsumtion än att ha ökat den.

Försäljning och resultat

Under de tre första kvartalen uppgick intäkterna till 26 701 (23 352) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsvolymen ökade med 12 procent.

- Precis som tidigare i år ser vi en ökad försäljning som troligt kan förklaras av att Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar till följd av minskad resandeinförsel och färre restaurangbesök. De undersökningar som har gjorts på uppdrag av Systembolaget visar att totalkonsumtionen inte har ökat under pandemin, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör Systembolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 398 (192) miljoner kronor. Ökningen beror främst på den ökade försäljningsvolymen.

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.