Pressrum

Pressrum

23 okt 2020
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för januari – september: Nöjda kunder och starkt stöd för ensamrätten

Systembolagets delårsrapport för januari-september visar på hög kundnöjdhet och ett starkt stöd för ensamrätten.

Under årets första nio månader uppgick Nöjd Kund Index (NKI) till 85, vilket är samma resultat som förra året. Opinionsindex (OPI) visar att 76 (77) procent av befolkningen vill behålla Systembolagets ensamrätt.

- Samtidigt som vi lever under en minst sagt annorlunda tid har vi på Systembolaget tagit kliv framåt och fortsatt sprida kunskap, möta kunder och utveckla vårt arbete. Den höga kundnöjdheten tar vi med stolthet med oss i vårt framtida arbete, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger. 

Stabil konsumtion

I september presenterade CAN de slutliga siffrorna för alkoholkonsumtionen under 2019. Resultatet bekräftar de preliminära siffror som presenterades i mars och visar att totalkonsumtionen landar på 8,7 liter ren alkohol per person. Det innebär en liten minskning jämfört med föregående år. Samtidigt ökar Systembolagets andel av försäljningen.

Marknadsundersökningsföretaget Norstat har, på uppdrag av Systembolaget, undersökt befolkningens konsumtionsvanor under pandemin. Resultatet visar att det är fler som uppger sig ha minskat sin konsumtion än att ha ökat den.

Försäljning och resultat

Under de tre första kvartalen uppgick intäkterna till 26 701 (23 352) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsvolymen ökade med 12 procent.

- Precis som tidigare i år ser vi en ökad försäljning som troligt kan förklaras av att Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar till följd av minskad resandeinförsel och färre restaurangbesök. De undersökningar som har gjorts på uppdrag av Systembolaget visar att totalkonsumtionen inte har ökat under pandemin, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör Systembolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 398 (192) miljoner kronor. Ökningen beror främst på den ökade försäljningsvolymen.

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.