Pressrum

Pressrum

15 jul 2020
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-juni: Fortsatt nöjda kunder och stabil konsumtion

Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.

Den senaste mätningen av Nöjd Kund Index (NKI) gav Systembolaget index 86 vilket innebär en ny rekordnivå. Mätningen omfattar 80 procent av Systembolagets butiker på grund av att rekryteringen av respondenter i butik avbröts med anledning av spridningen av covid-19.

- Den pågående pandemin har präglat hela samhället och även Systembolagets verksamhet. Vi har arbetat för fortsatt hög kundnöjdhet och ansvarsfull försäljning samtidigt som vi med kundernas medverkan har verkat för minskade risker för smittspridning i butikerna. Det är glädjande att de senaste NKI siffrorna visar så fina värden säger Systembolagets VD Magdalena Gerger och fortsätter, jag vill tacka alla medarbetare som möjliggjort detta.

Fortsatt stabil konsumtion

Under andra kvartalet har analysföretaget Norstat, på uppdrag av Systembolaget, genomfört månatliga mätningar för att undersöka hur alkoholkonsumtionen har påverkats av pandemin. Resultaten visar att de allra flesta inte har förändrat sina konsumtionsvanor, och att fler uppger att de minskat sin konsumtion än de som uppger sig ha ökat densamma. Men vi vet också att alkohol är en riskfaktor under samhällskriser och att det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen under och efter pandemin för att minska eventuella skador. 

En specialrapport som tagits fram av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att den totala konsumtionen under mars-april ligger kvar på samma nivå som samma period föregående år. Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar, vilket sannolikt beror på att resandeinförsel och försäljning på restauranger minskar kraftigt.

Resultat och försäljning

Intäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 17 042 (15 023) miljoner kronor under det första halvåret. Rörelseresultatet ökade till 169 (-5) miljoner kronor. Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymen med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 160,2 (139,6) miljoner liter. Sett till det första halvåret har försäljningsvolymen ökat med 11 procent.

- Ökningen kan till stor del förklaras av att Systembolagets andel av den totala anskaffningen ökar till följd av att andra inköpskanaler såsom resandeinförsel och restauranger och barer varit kraftigt begränsade på grund av Covid-19, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör Systembolaget.

 

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-juni finns att läsa här:

https://www.omsystembolaget.se/om-systembolaget/foretagsfakta/ekonomisk-information/

För ytterligare information, kontakta: 

Systembolagets pressjour, tfn 070-245 00 47, eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.