Pressrum

Pressrum

24 apr 2020
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars: Högt förtroende och starkt stöd för ensamrätten

Systembolaget toppar Förtroendebarometern och opinionen för ensamrätten är stark. Det visar Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.

Allmänhetens starka förtroende för Systembolaget är hedrande och ett kvitto på vårt arbete. Även i dessa annorlunda tider arbetar vi aktivt för att leva upp till förtroendet. Utifrån omtanke av medarbetare och kunder försöker vi på ett flexibelt sätt möta de nya förutsättningar som kommer i samband med Covid-19, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger.

Starkt förtroende och stöd för ensamrätten

Systembolaget är den aktör som allmänheten har högst förtroende för. Det visar resultatet av Medieakademins Förtroendebarometer som årligen mäter allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och enskilda företag. Opinionsindex (OPI) visar att 78 procent vill behålla Systembolagets ensamrätt. Preliminära siffror från CAN visar att alkoholkonsumtionen fortsätter minska. 2019 uppgick konsumtionen till 8,7 (8,8) liter ren alkohol per person över 15 år. Sett till anskaffningen har Systembolagets andel ökat med en procentenhet, till 67 procent.

Fortsatt fokus på hållbarhet

Systembolaget placerade sig på åttonde plats i Sustainable Brand Index™ 2020, Europas största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Det är fyra placeringar bättre än i fjol. Sedan i mars informerar vi om klimatsmarta förpackningar i våra butiker i syfte att förenkla för kunder att göra individuella och hållbara val.

Försäljning och resultat

Försäljningsvolymen ökade med 7 procent och uppgick till 110,6 (103,6) miljoner liter under det första kvartalet 2020. Intäkterna ökade med 9 procent.

Systembolagets ökade försäljning i mars kan rimligen förklaras av stängda gränser och den kraftigt minskade försäljningen på restauranger till följd av Covid-19. Försäljningen ökade även under årets första två månader, vilket sannolikt är en effekt av minskad resandeinförsel på grund av den svaga svenska kronan, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör Systembolaget.

Rörelseresultatet ökade till -81 (-91) miljoner kronor vilket främst beror på den ökade försäljningsvolymen. Även ökade personal- och lokalkostnader samt utvecklingskostnader kopplat till det digitala kundmötet påverkar rörelseresultatet.

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här:

https://www.omsystembolaget.se/om-systembolaget/foretagsfakta/ekonomisk-information/

För ytterligare information, kontakta: 

Systembolagets pressjour, tfn 070-245 00 47, eller press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.