Pressrum

Pressrum

08 jun 2020
Övrigt

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

– Undersökningen visar att alltför många vuxna inte vet hur de ska prata och bemöta ett barn som de känner oro för och inte heller på vilket sätt de ska agera när ett barn far illa. Det är allvarligt, det är varje vuxens ansvar att se och agera vid oro för ett barn, och det ansvaret måste varje vuxen ta, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Initiativet Barndom utan baksmälla fastslår i en tidigare rapport att 320 000 barn påverkas negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion. För dessa hundratusentals barn kan covid-19 och ett annorlunda samhälle som är mindre nåbart än normalt riskera att förvärra deras situation ytterligare.

Okunskap hur man ska agera

Den nya Sifo-undersökningen konstaterar vidare att var tredje svarande någon gång under det senaste året uppmärksammat en vuxen som återkommande druckit för mycket alkohol och som haft barn under 18 år boendes hos sig. Av dessa personer uppger 35 procent att de inte agerade på något sätt. Den vanligaste orsaken till att man inte agerade var att man inte visste hur man skulle bemöta eller stötta barnet. Andra anledningar var att man inte tyckte det var ens ensak eller att man var rädd att göra fel och förvärra situationen. 34 procent uppgav att de inte heller vet var man kan hitta information som stöd för att kunna hjälpa ett barn som har en förälder som dricker för mycket.

8 av 10 efterlyser mer information om hur de kan stötta barn vars föräldrar eller vårdnadshavare har alkoholproblem

Av de svarande som själva vuxit upp med föräldrar med alkoholproblem svarade tre av fyra att de önskat att någon vuxen hade agerat. 32 procent uppgav att de vuxnas agerande har hjälpt dem i mycket hög grad och nästan hälften svarade att de hade önskat en vuxen att prata med som stöd. Undersökningen visar även att 78 procent av de svarande tycker att det behövs mer kunskap till allmänheten om hur vuxna kan stötta barn som har en förälder som dricker för mycket.

– Undersökningen pekar på en stor osäkerhet hos vuxna, man vill inte göra fel och detta leder i många fall till att man inte agerar alls. Vi vill ändra på det genom att bland annat sprida guiden ”Avgörande ögonblick” som ger enkla men konkreta råd till vuxna hur de kan agera. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem måste vi blir fler som ser och agerar, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Fem tips på hur du kan agera när du misstänker att ett barn far illa:

  1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.
  4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.
  5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad genom att bara vara du – en vuxen att lita på.

Initiativet Barndom utan baksmälla har tagit fram guiden ”Avgörande ögonblick” med konkreta råd för att få fler vuxna att agera. Guiden finns att ladda ner här.

För mer information: www.barndomutanbaksmalla.se
 

Om undersökningen

Kantar Sifo, webbintervjuer, 2001 svarande personer, 20-79 år, fältperiod 200310-200317

För mer information kontakta:

Therese Elmgren, pressansvarig Systembolaget, tel. 072-706 83 36, therese.elmgren@systembolaget.se

Om Barndom utan baksmälla

Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och Childhood.

Relaterade dokument

Senaste nyheter

07 sep 2021
Övrigt
Eriksberg Hovmästarlager Alkoholfri (nr 1954-03) med bäst-före-datum 2022-03-08 och 2022-03-09 har levererats med en felaktig framsidesetikett, som anger en alkoholhalt på 5,4%. Innehållet i flaskan är alkoholfritt. Därför återkallar Systembolaget produkter med dessa datum i samråd med leverantören.
13 sep 2021
Butiker
Systembolaget utvecklar och testar nytt för att möta kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar.  

Undersökningar visar att många att kunder vill kunna handla smidigt och enkelt när de handlar en eller få varor, därför testar vi självutcheckningskassor i ett par butiker med start i september 2021.