Pressrum

Pressrum

23 aug 2021
Lokala pressmeddelanden

Alkoholen kostar Gävleborg 2990 miljoner kronor per år

Invånarna i Gävleborg dricker i snitt 7,97 liter alkohol årligen. Det leder bland annat till kostnader för sjukskrivningar, förtida dödsfall samt nedsatt produktions­förmåga på jobbet till följd av baksmälla. Det visar en studie om alkoholens konsekvenser som gjorts på uppdrag av Systembolaget*.

– Det finns ett behov av mer fakta kring de samhällskostnader som alkoholen leder till så att rätt åtgärder kan sättas in för att hålla nere skador och kostnader. Det här är den första studien i sitt slag – det är första gången någon räknat på alkoholens kostnader och nyttor per region, säger Malin Sandquist, avdelnings­­direktör Bolag och Samhälle, Systembolaget.

I Gävleborg konsumerar invånarna i genomsnitt 7,97 liter alkohol under ett år. Det innebär att alkoholkonsumtionen i regionen är den sjunde lägsta i landet. I riket som helhet ligger konsumtionen på ett genomsnitt av 9,04 liter alkohol per år.

De samlade kostnaderna för produktionsbortfall är 1117 miljoner kronor i Gävleborg. Majoriteten av dessa avser förtida dödsfall. Utöver det handlar det om sjukskrivningar, samt om sjuknärvaro – dvs nedsatt produktionsförmåga på jobbet till följd av baksmälla. Kostnaderna för vård och behandling uppstår både inom i primärvården, öppenvården, slutenvården och socialtjänsten.

I studien har man även räknat på kostnaden för försämrade livskvalitet – för den som dricker och för omgivningen. Den kostnaden beräknas uppgå till 1289 miljoner kronor. Studien innefattar även en beräkning av de nyttor alkoholen skapar.

– Det är viktigt med fortsatta åtgärder för att hålla nere skador och kostnader. För trots att Sverige är ett av de länder i Europa där man dricker minst totalt sett, så innebär alkoholen stora kostnader för samhället, säger Malin Sandquist.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Gävleborgs region:

  • Vård och behandling                  388 miljoner kr
  • Produktionsbortfall                    1117 miljoner kr
  • Brottslighet                                 196 miljoner kr
  • Försämrad livskvalitet              1289 miljoner kr

Totala kostnader                        = 2990 miljoner kr

* Studien är genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser för Gävleborg (beräknat på år 2017.)

Studien ”Gävleborg: Alkoholens samhällskonsekvenser” finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Systembolagets pressjour, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.