Pressrum

Pressrum

21 okt 2021
Alkoholforskning

Alkoholforskare prisas med stipendium

Ola Siljeholm tilldelas årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Priset finansieras av Systembolaget.

Ola Siljeholm är doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och psykolog på mottagningen Alkohol och hälsa Riddargatan 1. Han är projektledare för forskningsprojektet ”Randomiserad kontrollerad studie av Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) vs Sedvanlig behandling för föräldrar till ungdomar med alkohol- eller drogberoende”. CRAFT är ett manualbaserat stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Bertil Göransson-stipendiet är på 30 000 kronor. Mottagaren utses av professuren i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, en forskartjänst som Systembolaget delfinansierar.

För mer information kontakta:

Ola Siljeholm, Bertil Göransson-stipendiat, tel. 073-772 20 37, ola.siljeholm@sll.se

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Relaterade dokument

Bilder

  • olasiljeholm.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.