Pressrum

Pressrum

09 nov 2021
Övrigt

Alkoholkartan – ett nytt verktyg för dig som är intresserad av alkohol i samhället

Systembolaget lanserar Alkoholkartan (https://www.alkoholkartan.se/).

Alkoholkartan är ett verktyg som du som journalist, forskare, beslutsfattare eller intresserad i frågan, kan använda om du lättare vill hitta och jämföra regional statistik som rör alkohol i samhället. 

Ett av Systembolagets uppdrag är att informera om alkoholens skadeverkningar. Genom att ta fram denna tjänst hoppas vi att fler tar till sig den fakta som finns kring alkoholens skadeverkningar och kostnader. 

Du hittar Alkoholkartan på https://www.alkoholkartan.se/

Källorna till statistiken i Alkoholkartan hämtas från Folkhälsomyndigheten indikatorlabb, CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, IQ och deras Alkoholindex samt från oss själva.

Har du frågor om själva statistiken, hänvisar vi dig direkt till de källor vi har hämtat respektive information från. Källorna är utmärkta på Alkoholkartan.

För mer information, kontakta Systembolagets presstjänst på tel. 070-245 00 47, eller e-post: press@systembolaget.se

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.