Pressrum

Pressrum

07 sep 2021
Övrigt

Låg kunskap om alkoholens hälsopåverkan

Allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg. Endast 14 procent känner till att även låg och måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för vissa former av cancer. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget och som presenteras i Alkoholrapporten 2021.

Idag presenterar Systembolaget Alkoholrapporten 2021, som har ett särskilt fokus på alkohol i relation till vård och kostnader.

– Årets ämne är angeläget och borde diskuteras mer i samhället. Många i Sverige drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Därför har vi valt det här temat i årets rapport, säger Malin Sandquist, avdelningsdirektör för Bolag och Samhälle på Systembolaget.

Totalt 1524 personer, 1000 ur allmänheten och 524 som arbetar inom vård och omsorg, har deltagit i undersökningen om alkohol och hälsa. Bland hälso- och sjukvårdspersonalen är det 56 procent som anser att allmänheten skulle behöva mer kunskap. Vidare anser endast var tionde av vårdpersonalen att patienter har en tillfredsställande kunskap om alkoholens inverkan på hälsan.

Endast en av fyra bland allmänheten känner till att alla typer av alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Över hälften av de tillfrågade tror att starksprit är mer skadligt än andra alkoholhaltiga drycker, men riktigt så är det inte enligt Sven Andréasson, läkare och alkoholexpert, som kommenterar undersökningen i rapporten:

– Rent medicinskt gör det ingen större skillnad vilken dryck alkoholen är förpackad i, det handlar snarare om hur man dricker.

Det framgår också tydligt i årets rapport att alkoholen kostar samhället enorma belopp.

– Sverige har en lägre alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade skador än övriga EU. Trots detta är kostnaderna höga för vårt samhälle. Bara alkoholrelaterad vård kostar 4,2 miljarder årligen. Därför är det är viktigt med ett fortsatt arbete för att hålla nere skador och kostnader, säger Malin Sandquist.

Rapporten finns att läsa här:

Artiklar från Alkoholrapporten 2021: Alkohol och vård

Alkoholrapporten 2021 som pdf

Alkoholrapportens syfte är att ge en samlad bild av alkoholen i Sverige genom statistik, fakta och personliga berättelser. 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 30 mars och 25 april via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. Totalt 1524 personer, 1000 ur allmänheten och 524 som arbetar inom vård och omsorg, har deltagit i undersökningen.

För mer information kontakta: 

Systembolagets presstjänst, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.