Pressrum

Pressrum

02 jun 2021
Övrigt

Systembolaget säljstoppar Sovjet Sparkling Wine från Belarus

Beslut om säljstopp av Sovjet Sparkling Wine (nr 81610) genomförs efter information om risk att Systembolagets uppförandekod inte följs. Beslutet gäller tillsvidare. 

Systembolaget har fått information om att delar av uppförandekoden inte följs hos producenten, ett så kallat incidentärende, som vi bedömer som kritiskt. På grund av det politiska läget i Belarus går det inte att utföra en revision på plats. Säljstoppet råder till dess att ärendet kan följas upp på plats.

Sovjet Sparkling Wine är en så kallad ordervara, alltså en vara som en svensk leverantör har köpt in och listat i det så kallade Beställningssortiment. Med det sagt så är leverantören av produkten ansvarig för att den är tillverkad i enlighet vår uppförandekod och andra eventuella sanktioner som EU beslutar om.

Systembolaget följer utvecklingen i Belarus samt EU:s och Sveriges politik gentemot Belarus som har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. 

För ytterligare information kontakta:

Anders Porelius, Enhetschef Press och Samhällsrelationer Systembolaget

Mobil: 0720-70 67 40, Direkt: 08-503 304 00, anders.porelius@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.