Pressrum

Pressrum

02 jun 2021
Övrigt

Systembolaget säljstoppar Sovjet Sparkling Wine från Belarus

Beslut om säljstopp av Sovjet Sparkling Wine (nr 81610) genomförs efter information om risk att Systembolagets uppförandekod inte följs. Beslutet gäller tillsvidare. 

Systembolaget har fått information om att delar av uppförandekoden inte följs hos producenten, ett så kallat incidentärende, som vi bedömer som kritiskt. På grund av det politiska läget i Belarus går det inte att utföra en revision på plats. Säljstoppet råder till dess att ärendet kan följas upp på plats.

Sovjet Sparkling Wine är en så kallad ordervara, alltså en vara som en svensk leverantör har köpt in och listat i det så kallade Beställningssortiment. Med det sagt så är leverantören av produkten ansvarig för att den är tillverkad i enlighet vår uppförandekod och andra eventuella sanktioner som EU beslutar om.

Systembolaget följer utvecklingen i Belarus samt EU:s och Sveriges politik gentemot Belarus som har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. 

För ytterligare information kontakta:

Anders Porelius, Enhetschef Press och Samhällsrelationer Systembolaget

Mobil: 0720-70 67 40, Direkt: 08-503 304 00, anders.porelius@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.