Pressrum

Pressrum

30 okt 2021
Systembolaget kommenterar

Systembolagets syn på SVT:s rapportering gällande arbetsmiljön på Systembolaget.

I samband med att SVT publicerat (den 30 oktober 2021) en nyhet gällande kritik mot arbetsmiljön på Systembolaget svarar här Chatarina Eriksson HR-direktör på Systembolaget och förtydligar SVT:s reportage.

I den här texten uttalar sig även Maria Nilsson, ordförande i Systembolagets Personalförening (SPF) Unionen, som även hon citeras i SVT-reportaget, med samma information som facket har meddelat sina medlemmar.

I SVT:s reportage berättas det om arbetsmiljön på Systembolagets huvudkontor där anonyma källor vittnar om allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön.

Systembolaget anser att reportaget inte ger en rättvis bild av arbetsmiljön på Systembolaget. De anonyma vittnesmålen som SVT refererar till är svåra att koppla till faktiska händelser som ska ha ägt rum hos oss.

  • Vi tycker såklart att är oerhört tråkigt och beklagar att det finns medarbetare som inte upplever att de har en bra arbetsmiljö. Vi respekterar alla individuella åsikter som berör arbetsgivaren. Vi har en annan bild av det som beskrivs och det är väl just så meningsskiljaktigheter och konflikter uppstår, att bild av läge och händelser inte delas fullt ut. Vår bild är också att vi har god samverkan med facket och att vi genomför ett bra gemensamt arbete när vi verkar för en god arbetsmiljö, säger Chatarina Eriksson, HR-direktör på Systembolaget.

Den faktiska bilden av arbetsmiljön på Systembolaget är att vi har höga siffror gällande medarbetarnas respons på god arbetsmiljö på vårt huvudkontor. Det visar våra medarbetarundersökningar. Vi ligger högt i jämförelse med andra arbetsplatser som genomför motsvarande undersökning.  När det gäller sjukfrånvaro på huvudkontoret har den minskat kontinuerlig sedan 2017 ända fram till idag.


- Vi känner till att det finns några medarbetare och före detta medarbetare, som inte känner sig nöjda med sin situation. Det har under en lång tid pågått en gedigen ärendehantering i många steg och i enlighet med goda arbetssätt, i samverkan med personalen och facket. Vi beklagar för allas skull att några medarbetare fortsatt utrycker missnöje men bilden att det skulle vara frågan om trakasserier delar vi på det bestämdaste inte. Att någon ska ha ”sparkats” från sin tjänst stämmer naturligtvis inte, säger Chatarina Eriksson. 

Maria Nilsson, ordförande SPF Unionen kommenterar publiceringen.

  • I intervjun så bekräftar jag att vi dels har förhandling kring individärenden men också en mer övergripande dialog kring arbetsmiljön på avdelningarna.

Vi har uppbyggda process för hur vi ska arbeta med arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor med arbetsgivaren. Vi har vårt samverkansavtal, våra samverkansråd och även vår arbetsmiljökommitté. I dessa forum arbetar vi för att fånga upp dålig arbetsmiljö, missförhållanden med mera.

Jag fick frågan om tystnadskultur på Systembolaget och det är något jag själv inte upplevt på Systembolaget. Jag har dock förstått att en del medlemmar upplever sin situation så och i de ärendena är vi med och agerar. Vi för också en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren för att säkerställa att vi kan fånga upp felaktiga beteenden och kultur så tidigt som möjligt.

Jag ser att det är den vägen vi ska gå för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt inom Systembolaget, säger Maria Nilsson, ordförande SPF Unionen.

Förutom de frågor som Systembolaget svarade på i intervjun med SVT så har vi besvarat fler frågor till SVT;

Arbetsmiljöverkets inspektion: I inslaget påstås att Arbetsmiljöverket ”har kopplats in”. Detta stämmer inte. Arbetsmiljöverket, som genomför många inspektioner på arbetsplatser runt om i Sverige, genomförde en inspektion i på huvudkontoret under 2021. Detta var en allmän inspektion som inte var kopplad till en specifik händelse eller problem.

Den gjords med syfte att få höra om hur Systembolaget förebygger risker för skador och sjukdomar i arbetet och inspektera rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. De åtgärder som myndigheten krävde var förtydligande av texter i interna dokument och tex på vårt intranät om vart man kan vända sig för att få stöd vid upplevd kränkande särbehandling. Dessa texter har justerats och myndigheten är därmed nöjd. I övrigt fick vi beröm för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och hur snabbt vi hanterade ändringarna i våra interna dokument och ärendet är stängt.

Arbetsmiljön och hänvisat till den medarbetarundersökning som genomförs årligen. Medarbetarundersökningen för 2020 (2021 genomförs just nu) visar på förbättringar från en redan hög nivå. Kommunikationsklimatet är en del i vår medarbetarundersökning och den visar också ökade nivåer från en redan hög nivå.

De nyckeltal vi mäter ökade för de anställda på huvudkontoret. Vi ligger också högt i jämförelse med andra arbetsplatser som genomför motsvarande undersökning.

När det gäller sjukfrånvaro på huvudkontoret har den minskat kontinuerlig sedan 2017 ända fram till idag. Detsamma gäller för personalomsättningen som också minskar.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete i hela företaget är strukturerat och hur det involverar samtliga chefer och samtliga medarbetare.

Enskilda personalärenden kan vi inte kommentera och det uppstår naturligtvis sådana någon gång i en så här stor verksamhet. Men vi kommenterar inte dessa av hänsyn till enskilda medarbetare.

Pågående förändringsarbete: Systembolaget befinner sig, precis som samhället och många andra bolag, i förändring och det påverkar den interna situationen och förväntningarna på den kompetens och de förmågor vi besitter. Detta innebär precis som på andra arbetsplatser att vi genomgår organisationsförändringar och att vi inför nya arbetssätt - vilket inte alltid upplevs som något positivt. Ett exempel är det test som utförs med självscanning som omnämns i artikeln. Det kan skapa utmaningar och då är det viktigare än någonsin att stötta och återskapa en ännu bättre arbetsmiljö - om denna skulle kännas osäker eller mindre gynnsam under förändringsarbetet

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.