Pressrum

Pressrum

30 nov 2022
Systembolagets uppdrag

Dagens äldre dricker mer

Alkoholkonsumtionen i åldersgruppen 65-84 år har ökat med 30 procent mellan 2004 och 2021, samtidigt som alkoholkonsumtionen hos befolkningen i andra åldersgrupper har minskat. Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget. 

Alkoholkonsumtionen hos svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren och störst är minskningen bland de yngre. Åldersgruppen 65 år och uppåt, visar däremot på en ökande alkoholkonsumtion. De är också den enda ålderskategori som uppvisar en uppgång i Socialstyrelsens index över alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet.

Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder vilket bland annat hänger samman med en minskad kroppsvikt och en högre förekomst av sjukdomar med åtföljande medicinering. 

– Vanligtvis sjunker alkoholkonsumtionen med stigande ålder men de som blir äldre idag har med sig en högre alkoholkonsumtion upp i hög ålder än tidigare generationer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget

Äldre idag har bättre ekonomi och hälsa och lever ett aktivt liv längre där alkohol kan ingå som en del av livsstilen. Den 30 november anordnar Systembolaget tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län en konferens för personal inom primärvård, kommunala och regionala verksamheter med fokus på alkohol och äldre.

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, Systembolaget. 

Rapporten ”Alkoholvanor hos äldre 2004–2021 - Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas” kan laddas ner här: www.can.se/publikationer/alkoholvanor-hos-aldre-2004-2021/

Ta del av intervjuer och forskningsresultat om alkohol och äldre på omsystembolaget.se: www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/alkoholrapporter/alkohol-och-aldre

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se  

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.