Pressrum

Pressrum

10 feb 2022
Alkoholforskning

Ny rapport: Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

28 % av våra ungdomar har kommit i kontakt med alkohollangningskonton på sociala medier. Det visar rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier”, som Systembolaget initierat.

Rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier” bygger på svar från 5012 stycken ungdomar i åldrarna 16-21 år och den visar bl.a. att:

  • 28% av ungdomarna blivit erbjudna att köpa alkohol via sociala medier 
  • 12% av ungdomarna själva eller tillsammans med andra handlat alkohol via langningskonton, nästan uteslutande via Instagram och Snapchat samt att
  • nästan varannan 16-17-åring (47%) uppger att det är enkelt att få tag på alkohol

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker och skadeverkningar och denna undersökning kan täppa till en kunskapslucka för de som arbetar alkoholförebyggande på nationell, regional och lokal nivå.

Vi vill öka kunskapen kring hur unga får tag på alkohol och vilken roll sociala medier spelar för deras möjlighet att få tag på alkohol. Rapporten visar att det är de yngsta, 16-17-åringarna, som i störst utsträckning skaffar alkohol via sociala medier, de som har svårt att få tag på alkohol från mer ansvarstagande vuxna. Det är allvarligt eftersom det finns samband mellan alkoholkonsumtion och berusningsdrickande tidigt i livet och alkoholproblem senare i livet. På kort sikt riskerar de problem som de ångrar efteråt, som att hamna i slagsmål och konflikter, som brottsoffer eller förövare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.

Andra problem med langning via sociala medier är att unga som skaffar alkohol den vägen, dricker både oftare och mer än andra jämnåriga.

Det stora antalet respondenter har gjort det möjligt att bryta ner resultaten utifrån kön, ålder och län. Rapporten visar att 14% av flickorna och10% av pojkarna använt sociala medier för att få tag på alkohol. När det kommer till de geografiska skillnaderna så är problemet med langning via sociala medier mer utbrett i storstäder. I Stockholm uppgav mer än var fjärde (27%) att de anskaffat alkohol via sociala medier, den största andelen i undersökningen.

För mer information:

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Systembolaget tagit fram rapporten och underlaget har samlats in av marknadsundersökningsföretaget Ipsos.

Rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier” kan du läsa här.

Bilder

  • Anna_Raninen_liggande.jpg
  • Anna_Raninen.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.