Pressrum

Pressrum

12 dec 2022
Alkoholforskning

Systembolaget beviljar 10 miljoner kronor till alkoholforskning för 2023

Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2023 fördelat totalt 10 miljoner kronor till 20 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att ge stöd till forskning och sprida resultaten bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens skadeverkningar.

Av de 20 tilldelade alkoholforskningsprojekten är 11 helt nya och övriga nio har beviljats medel för ett andra år.

Medel kan sökas i kategorierna Fria forskningsmedel med 6 miljoner kronor att fördela, Juniora forskningsmedel med 2 miljoner kronor att fördela och 2 miljoner kronor för av Systembolaget initierade fokusområden.

– Systembolagets Alkoholforskningsråd har för närvarande två fokusområden, ett som gäller konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion och ett annat som handlar om tillgångsbegränsande åtgärder när det gäller alkohol. Här ser vi att det finns kunskapsluckor som vi gärna vill bidra till att täppa till, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.

Bland de nya projekten finns ett par som beviljats just kring fokusområdena. Ett projekt leds av Anna-Karin Danielsson vid Karolinska Institutet och handlar om hur föräldrars beroendeproblem påverkar barns hälsa från barndom och upp i vuxen ålder. Ett annat projekt leds av Kim Moeller vid Malmö universitet som ska undersöka illegal försäljning av alkohol på sociala medier i Sverige.

Lista fördelning av medel för 2023

39 ansökningar inkom i årets utlysning varav 11 nya projekt beviljades. 9 projekt är fortsättningsprojekt som beviljades redan 2022.

Sökande, lärosäte, projekttitel samt beviljat belopp

 • Louise Adermark, Göteborgs universitet "Ökar tobak risken för alkoholmissbruk och är fysisk aktivitet en skyddsfaktor?" Beviljat belopp 400 000 kr.
 • Sven Andreasson, Karolinska Institutet "Long-term outcomes and predictors in AUD treatment for controlled drinking" Beviljat belopp 791 973 kr.
 • Andrea de Bejczy, Göteborgs universitet "En multicenter RCT av vareniklin och bupropion vid alkohoholberoende" Beviljat belopp 800 000 kr.
 • Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet "Föräldrars beroendeproblem och barns hälsa från barndom till vuxenliv" Beviljat belopp 800 000 kr.
 • Devy Elling, Stockholms universitet "Real-world effectiveness of pharmacological treatments of alcohol use disorders" Beviljat belopp 800 000 kr.
 • Klara Danielsson, Göteborgs universitet "Kombinerad effekt av alkohol och nikotin på dopamin" Beviljat belopp 500 000 kr.
 • Mia Ericson, Göteborgs universitet "GABA-rho som behandlingsmål vid alkoholsjukdom" Beviljat belopp 350 000 kr.
 • Andrea Johansson Capusan, Linköpings universitet "Tidig upptäckt av skadligt alkoholbruk vid psykisk ohälsa i primärvården" Beviljat belopp 737 717 kr.
 • Maria Jirwe, Röda Korsets Högskola "Långtidsförloppet vid alkoholberoende - återhämtningsprocessen" Beviljat belopp 723 061 kr.
 • Kim Moeller, Malmö universitet "Den grå marknaden for alkohol på sociale medier i Sverige" Beviljat belopp 800 000 kr.
 • Anders Nilsson, Karolinska Institutet "Traumatisk hjärnskada och alkohol" Beviljat belopp 700 000 kr.

Fortsättningsprojekt

 • Lisa Berg, Stockholms universitet  "Alkoholbruk och samband med ojämlikhet hos personer med utländsk bakgrund" Beviljat belopp 200 000 kr.
 • Kristina Berglund, Göteborgs universitet "Arbetsplatsen som en arena för alkoholprevention" Beviljat belopp 353 954 kr.
 • Hannes Hagström, Karolinska Institutet "Tidig identifiering av alkohol-orsakad skrumplever" Beviljat belopp 208 553 kr.
 • David Karlsson, Göteborgs universitet "De alkoholpolitiska styrmedlen och den allmänna opinionen" Beviljat belopp 286 705 kr.
 • Pia Kvillemo, Karolinska institutet "Utveckling av elevhälsans alkoholförebyggande arbete" Beviljat belopp 217 106 kr.
 • Jonas Raninen, Karolinska Institutet "Development of AUD among young people – perspectives from a Swedish cohort" Beviljat belopp 285 530 kr.
 • Sigrid Salomonsson, Karolinska Institutet "Effekten av implementering av alkoholbehandling i vuxenpsykiatrin" Beviljat belopp 259 871 kr.
 • Ingmar Skoog, Göteborgs universitet "Alcohol use among older adults. A matter of concern?"​​​​​​​Beviljat belopp 285 530 kr.​​​​​​​​​​​​​​
 • Sara Wallhed Finn, Karolinska institutet "Långtidsförlopp vid alkoholberoende: konsumtion, hälsa & betydelse av behandling" Beviljat belopp 500 000 kr.​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​

Om Systembolagets Alkoholforskningsråd

Alkoholforskningsrådet är fristående från Systembolaget och består för närvarande av fjorton ledamöter samt en ordförande. Tio ledamöter är experter och forskare inom alkoholforskningsområdet och fem är företrädare för allmänna samhällsintressen. När det gäller bedömningen av inkomna ansökningar så finns en prioriteringsordning där samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som gäller alkoholförebyggande arbete.

Läs mer om pågående projekt i våra projektkataloger www.omsystembolaget.se/folkhalsa/forskning/pagaende-projekt/

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se  

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.