Pressrum

Pressrum

28 apr 2022
Finansiell information

Systembolagets årsstämma: Fortsatt nöjda kunder och ökad ålderskontroll

Fortsatt nöjda kunder och ökad ålderskontroll. Så sammanfattar Systembolaget 2021. Nöjd Kund Index (NKI) visar på en fortsatt hög nivå 80,7 och Opinionsindex (OPI) visade att 75,2 procent av befolkningen är för Systembolagets ensamrätt.

– Resultatet för 2021 är glädjande. Det visar att vårt aktiva jobb med att möta kundernas förväntningar och samtidigt sälja alkohol med ansvar, tas emot positivt, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Försäljning, resultat och alkoholkonsumtion
Försäljningsvolymen uppgick 2021, till 577 (569) miljoner liter, vilket innebär en ökning med en procent. Intäkterna ökade till 38 120 (36 737) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med fyra procent. Och Rörelseresultatet uppgick till 428 miljoner kronor. 

Under pandemin har Systembolagets försäljning ökat som en konsekvens av förändrade konsumentbeteenden. Såväl resandeinförsel som restaurangkonsumtionen har under samma period varit lägre. Den totala alkoholkonsumtionen har i Sverige 2021 minskat något jämfört med innan pandemin 2019.  

Ökad ålderskontroll  
Systembolagets samhällsuppdrag har ett socialpolitiskt syfte, att begränsa alkoholens skadeverkningar. 2021 ökade ålderskontrollen till 96,5 (95,3) procent, vilket är en ny toppnivå och en ökning med drygt en procent från föregående år.

– Jag är särskilt glad över att ålderskontrollen uppnår en ny toppnivå, då vi tar vårt samhällsuppdrag på stort allvar, vilket bland annat innebär att inte säljer alkohol till någon under 20 år, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Stämman  
Vid stämman omvaldes styrelsens ordförande Göran Hägglund, samt följande ledamöter: Viveca Bergstedt Sten, Anders Ehrling, Ulrika Eriksson, Cecilia Halle, Barbro Holmberg och Frida Johansson Metso.  

Nyinvalda styrelseledamöter är: Johan Carlson, f.d. Generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och Mats Pertoft, f.d. riksdagsledamot (MP).  

Läs mer: 
Systembolagets Ansvarsredovisning 2021

För ytterligare information, kontakta: 
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Systembolaget_Kundmöte.jpg
  • Ann Carlsson VD Systembolaget.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.