Pressrum

Pressrum

18 jul 2022
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Försäljningen under andra kvartalet landade på 10 015 MSEK, knappt 1% lägre än motsvarande period förra året. Rörelseresultatet blev 130 MSEK (-10%) drivet av lägre volymer och något högre försäljningskostnader. Vi ser en tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster.

Ett allmänt ansträngt läge hos distributörer och transportörer påverkade varuförsörjningen på vissa orter inför midsommar.

– Vi har ett starkt engagemang i organisationen för att möta kundernas nya förväntningar. Satsningen Hållbart Val vill inspirera och förenkla. Under första halvåret har vi också satsat aktivt på att ytterligare stärka kundmötet i våra butiker och samtidigt förstärka den digitala servicen över hela landet. Vi är också mycket glada över att appen Måttfull, som ska bidra till ökad hälsa, fortsätter att få fler användare, kommenterar Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolagets fokus på ansvarsfull försäljning mäts genom regelbundna ålderskontroller, periodens utfall på 96 (97) procent visar på en hög och jämn nivå över hela kedjan.

För första gången var Systembolaget med i Kantar Sifos Anseendeindex där svarande berättar om tilltro, intryck samt vilken kvalitet och framgång det svenska folket tillskriver svenska företag. Systembolaget fick en hedrande förstaplats med det högsta anseendet ett företag har fått i mätningen.

• Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 154,3 (157,7) miljoner liter.  

• Nettoomsättningen minskade något till 10 015 (10 104) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 130 (144) MSEK.  

– Systembolagets något minskade försäljning under andra kvartalet kan i huvudsak förklaras av en återgång till mer normala konsumtionsmönster men dämpades av att påskförsäljningen inföll i april i år och i mars 2021. Rörelseresultatet kom in lägre (-15 MSEK) drivet av lägre bruttoresultat men också högre kostnader för butik och e-handel, säger Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget.

Systembolagets delårsrapport för januari-juni finns att läsa här:  
Ekonomisk information | Systembolaget (omsystembolaget.se) 

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se  

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer Beskuren.jpg
  • Ann Carlsson Meyer, 05  (2).jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.