Pressrum

Pressrum

29 apr 2022
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022

Systembolagets första kvartal 2022 präglas av en lägre försäljning, främst till följd av en sen påskhelg. Under kvartalet uppvisade ålderskontrollen en hög nivå och Systembolaget lanserade också den nya märkningen Hållbart val.

– Systembolaget har ett starkt fokus på ansvarsfull försäljning och vi är därför mycket nöjda med att under årets första månader uppvisa en fortsatt hög nivå för både ålderskontroll och service. Vi är också glada över att vår nya märkning Hållbart val mött så positiv respons från våra kunder, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget mäter regelbundet svenska folkets stöd för detaljhandelsmonopolet i ett Opinionsindex (OPI). Kantar Sifo, som genomför mätningarna, visar att 73 procent vill behålla Systembolagets ensamrätt.

I februari beslutade Systembolaget att tills vidare plocka bort alla ryska produkter ur sortimentet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

I mars publicerade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) preliminära siffror för svenska folkets totala konsumtion av alkohol 2021. Siffrorna visar att konsumtionen landade på 8,6 liter ren alkohol per invånare, vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan. Jämfört med 2019, innan pandemin, har dock konsumtionen sjunkit med fyra procent.

Systembolaget lanserade också i mars den nya hållbarhetsmärkningen Hållbart val för våra produkter. Märkningen bygger på tre kriterier; miljöcertifierad odling och produktion, förpackning med lägre klimatavtryck samt godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och produktion.

• Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 115,7 (124,9) miljoner liter.

• Nettoomsättningen minskade till 7 756 (8 350) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -41 (-18) MSEK.

Systembolagets minskade försäljning under första kvartalet kan i huvudsak förklaras av att påskförsäljningen inföll i mars 2021 och i april i år, säger Frida Roswall, t.f. Ekonomidirektör på Systembolaget.

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här

För ytterligare information, kontakta:
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Kundmöte Vin (1)_1.jpg
  • Ann%20Carlsson%20Meyer%2C%20pressbild-2_lowres (1).jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.