Pressrum

Pressrum

29 apr 2022
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2022

Systembolagets första kvartal 2022 präglas av en lägre försäljning, främst till följd av en sen påskhelg. Under kvartalet uppvisade ålderskontrollen en hög nivå och Systembolaget lanserade också den nya märkningen Hållbart val.

– Systembolaget har ett starkt fokus på ansvarsfull försäljning och vi är därför mycket nöjda med att under årets första månader uppvisa en fortsatt hög nivå för både ålderskontroll och service. Vi är också glada över att vår nya märkning Hållbart val mött så positiv respons från våra kunder, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget mäter regelbundet svenska folkets stöd för detaljhandelsmonopolet i ett Opinionsindex (OPI). Kantar Sifo, som genomför mätningarna, visar att 73 procent vill behålla Systembolagets ensamrätt.

I februari beslutade Systembolaget att tills vidare plocka bort alla ryska produkter ur sortimentet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

I mars publicerade Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) preliminära siffror för svenska folkets totala konsumtion av alkohol 2021. Siffrorna visar att konsumtionen landade på 8,6 liter ren alkohol per invånare, vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan. Jämfört med 2019, innan pandemin, har dock konsumtionen sjunkit med fyra procent.

Systembolaget lanserade också i mars den nya hållbarhetsmärkningen Hållbart val för våra produkter. Märkningen bygger på tre kriterier; miljöcertifierad odling och produktion, förpackning med lägre klimatavtryck samt godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och produktion.

• Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 115,7 (124,9) miljoner liter.

• Nettoomsättningen minskade till 7 756 (8 350) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -41 (-18) MSEK.

Systembolagets minskade försäljning under första kvartalet kan i huvudsak förklaras av att påskförsäljningen inföll i mars 2021 och i april i år, säger Frida Roswall, t.f. Ekonomidirektör på Systembolaget.

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här

För ytterligare information, kontakta:
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Kundmöte Vin (1)_1.jpg
  • Ann%20Carlsson%20Meyer%2C%20pressbild-2_lowres (1).jpg

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.