Pressrum

Pressrum

28 okt 2022
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden juli – september 2022

Tredje kvartalet visar på en stabil utveckling, både när det gäller de strategiska nyckeltalen och de finansiella resultaten. Under perioden har Systembolagets styrelse fattat beslut om mycket ambitiösa klimatmål och antalet artiklar som kvalificeras som Hållbart val har ökat i Systembolagets utbud.

– Vi ser en naturlig återgång med minskad försäljning på -1,1 procent när samhället åter har öppnat upp igen. Systembolagets e-handel ökar med 1,5 procent under perioden. Här kommer flera digitala lösningar att presenteras framgent. Målet är att kunderna ska få bästa bemötande online – precis som de får i butik, där vår service går hand i hand med vårt samhällsuppdrag, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget redovisar ett stabilt NKI-resultatet på 80,7 (80,6) i årets andra mätning, där NKI Hållbarhet ökar med 1,0 enhet mot samma period föregående år. Perioden visar en positiv effekt av den nya kundvägledningen till våra mest hållbara varor, sett till miljö, klimat och arbetsvillkor i odling och produktion.

  • Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 151,8 (154,3) miljoner liter.  
  • Nettoomsättningen minskade till 9 605 (9 705) MSEK, eller -1,1 procent. 
  • Rörelseresultatet uppgick till 226 (205) MSEK, +10,2 procent.  

– Den lägre försäljningsvolymen består under perioden och varugrupperna sprit, vin och öl minskade i försäljning. Cider, blanddrycker och alkoholfritt ökade däremot jämfört med tredje kvartalet föregående år. Det högre rörelseresultat är främst drivet av lägre kostnader och en lageromvärdering, säger Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget.

Systembolagets delårsrapport för januari-september finns att läsa här:  
Ekonomisk information | Systembolaget (omsystembolaget.se) 

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se  

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild, beskuren.jpg
  • Ann Carlsson Meyer, pressbild.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.