Pressrum

Pressrum

28 okt 2022
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden juli – september 2022

Tredje kvartalet visar på en stabil utveckling, både när det gäller de strategiska nyckeltalen och de finansiella resultaten. Under perioden har Systembolagets styrelse fattat beslut om mycket ambitiösa klimatmål och antalet artiklar som kvalificeras som Hållbart val har ökat i Systembolagets utbud.

– Vi ser en naturlig återgång med minskad försäljning på -1,1 procent när samhället åter har öppnat upp igen. Systembolagets e-handel ökar med 1,5 procent under perioden. Här kommer flera digitala lösningar att presenteras framgent. Målet är att kunderna ska få bästa bemötande online – precis som de får i butik, där vår service går hand i hand med vårt samhällsuppdrag, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget redovisar ett stabilt NKI-resultatet på 80,7 (80,6) i årets andra mätning, där NKI Hållbarhet ökar med 1,0 enhet mot samma period föregående år. Perioden visar en positiv effekt av den nya kundvägledningen till våra mest hållbara varor, sett till miljö, klimat och arbetsvillkor i odling och produktion.

  • Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 151,8 (154,3) miljoner liter.  
  • Nettoomsättningen minskade till 9 605 (9 705) MSEK, eller -1,1 procent. 
  • Rörelseresultatet uppgick till 226 (205) MSEK, +10,2 procent.  

– Den lägre försäljningsvolymen består under perioden och varugrupperna sprit, vin och öl minskade i försäljning. Cider, blanddrycker och alkoholfritt ökade däremot jämfört med tredje kvartalet föregående år. Det högre rörelseresultat är främst drivet av lägre kostnader och en lageromvärdering, säger Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget.

Systembolagets delårsrapport för januari-september finns att läsa här:  
Ekonomisk information | Systembolaget (omsystembolaget.se) 

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se  

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild, beskuren.jpg
  • Ann Carlsson Meyer, pressbild.jpg

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.