Pressrum

Pressrum

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar

Systembolagets syn på SVT:s rapportering den 15 januari om Systembolaget

SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.

Systembolaget delar inte den bild som målas upp i inslagen, vi kommenterar inte enskilda personer eller personalärenden och vi tar arbetsmiljön på största allvar. Som i alla större verksamheter så händer det att det uppstår arbetsmiljörelaterade problem men vi har väl etablerade processer för att adressera dem. Systembolaget har cirka 6000 medarbetare och 450 butiker och vår årliga medarbetarundersökning som precis är slutförd visar på ett fortsatt starkt resultat och hög svarsfrekvens genom hela verksamheten.

Systembolaget om medarbetarundersökningarna:

Vår medarbetarundersökning, Agerus, bygger på erkänd arbetslivsforskning och används av många svenska företag och organisationer. Självklart så har vi arbetsgrupper med lägre utfall på medarbetarundersökningen och då tillför vi stöd. Undersökningen är helt anonym och utformad på ett sådant sätt att det inte går att identifiera individuella svar. Det finns också tydliga rutiner som beskriver hur man ska arbeta med medarbetarenkäten och resultaten tillsammans i alla arbetsgrupper. Självklart ska undersökningen användas på ett korrekt och konstruktivt sätt och vi känner inte igen oss i den bild frågan beskriver.

SVT rapporterar om påståenden om vissa avslutsavtal med tidigare medarbetare:

Vi har mycket sällan haft anledning att skriva enskilda överenskommelser med tidigare anställda men vid enskilda fall kan det i dessa fall finnas en klausul om att innehållet i avtalet är konfidentiellt. Dessutom påminner vi i dessa fall om lojalitetsplikten och det kan även förekomma att vi, i samband med ett avslut, kommer överens om att båda parter ska avhålla sig från att uttala sig nedvärderande om den andra parten. Detta innebär givetvis inte att man inte får påtala sakligt grundande brister eller oegentligheter. Av lojalitetsplikten följer att arbetstagare och arbetsgivare inte ska tala nedvärderande om varandra och det förekommer på svensk arbetsmarknad att man överenskommer att detta även ska gälla efter anställningens upphörande. En sådan överenskommelse hindrar naturligtvis inte anställda från att slå larm om allvarliga missförhållanden.

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.