Pressrum

Pressrum

25 okt 2022
Hållbarhet

Vinflaskan på glas - inte så klimatsmart som många tror

67 000 flygresor till Italien, eller 4 500 varv runt jorden i en bensindriven bil. Det är den klimatpåverkan som alla engångsflaskor med stilla vin som säljs på Systembolaget per år motsvarar. Trots det tror var fjärde konsument att glasflaskan är den mest klimatsmarta förpackningen och fortsätter att välja den över andra miljövänligare alternativ. Det visar en ny undersökning av Kantar Public som gjorts på uppdrag av Systembolaget.

Både pappförpackningar och burk är betydligt bättre än engångsflaskor i glas för klimatet.

─ Om alla 75-centilitersengångsflaskor, eller mindre, med stilla vin som säljs på Systembolaget byts ut mot pappförpackningar minskar co2-utsläppen med 33 500 ton per år, säger Sara Norell, direktör för Sortiment, Inköp & Varuförsörjning på Systembolaget.

Idag står förpackningarna för så mycket som en fjärdedel av Systembolagets totala klimatpåverkan som är den enskilt största delen i bolagets klimatavtryck. Systembolaget ökar hela tiden andelen hållbara produkter och förpackningar i sortimentet. Det görs tillsammans med leverantörer och producenter världen runt. Men även kunderna kan göra stor skillnad.

─ Om efterfrågan på klimatsmarta förpackningar ökar kommer allt fler leverantörer att våga ställa om. För att uppnå det måste vi både öka kunskapen om vad som är klimatsmart och om de olika förpackningarnas kvalité. Smaken på drycken är densamma oavsett förpackning vilket många inte tror. Vi på Systembolaget arbetar därför med kunskapshöjning som en del av vårt hållbarhetsarbete, säger Sara Norell.

Undersökningen visar också att en fjärdedel inte serverar vin på en middag ur en klimatsmart förpackning eftersom det känns billigt och inte festligt och väljer därför att köpa glasflaskan trots dess mer negativa inverkan på miljön.

─ Gamla föreställningar måste utmanas. Vi gjorde den resan med skruvkorken. Och för bara drygt 10 år sedan hade ekologiskt en stämpel om att inte hålla tillräckligt bra kvalitet. Idag är 25 procent av allt vin som säljs på Systembolaget ekologiskt. I vår guide ”klimatvett och etikett” ger vi bland annat tips på hur vi alla kan bryta vanor, avslutar Sara Norell.


Fakta:

En glasflaska för engångsbruk har 4 gånger så stor klimatpåverkan som motsvarande mängd på burk, nästan 3 gånger så stor som på PET-flaska och nästan 9 gånger så stor som på pappförpackning. Uträkningen baseras på materialåtgången för den förpackningsstorlek med störst försäljning under 2021. Beräkningarna av förpackningars koldioxidutsläpp gjordes 2018 och 2019 av extern part på uppdrag av finska Alko i samverkan med Systembolaget, norska Vinmonopolet och isländska Vinbudin. Klimatavtrycken omfattar framställning av förpackning med förslutning och eventuell etikett. Glasflaskors vikt varierar stort. Den vikt som använts vid uträkningen för respektive flasktyp och storlek är den viktade medianen av försäljningsvolymen under 2021.

Dessa data är omvandlad till koldioxidutsläpp per liter dryck för att bli jämförbara.

I guiden ”Klimatvett och etikett” får vi tips om hur vi ändrar vårt beteende och hur vi kan duka snyggare med papp, pet och burk.

Läs mer om Systembolagets hållbarhetsarbete här:

https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/

Bilder

  • Klimatpa°verkan_1920x1080.png

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.