Pressrum

Pressrum

30 okt 2023
Finansiell information

Delårsrapport: Kunderna handlar färre och billigare varor

Under tredje kvartalet hade Systembolaget över 33 miljoner kundbesök i butikerna samtidigt som försäljningsvolymen var 3 procent lägre. Minskningen i volymen förklaras delvis av att kunderna handlar något färre och billigare varor fördelat på fler köptillfällen.

– Vi fortsätter att utveckla ansvarsfull försäljning genom bästa service, ett sortiment för alla och med ansvar för människa och miljö. Exempelvis kan man numera legitimera sig digitalt med BankID i våra butiker och vi erbjuder digital rådgivning om alkohol och hälsa. Fler kunder använder vår digitala service före, under eller efter sitt köp och därför arbetar vi ständigt för att stärka den digitala kundupplevelsen, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget.  

Resultatet i korthet 

  • Nöjd Kund Index uppgick till 80,0 (80,7). 

  • Ålderskontrollen uppgick till 97,0 (96,6) procent. 

  • Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 147,3 (151,8) miljoner liter.   

  • Nettoomsättningen ökade till 9 770 (9 605) MSEK.  

  • Rörelseresultatet uppgick till 182 (230) MSEK. 

  • Periodens resultat uppgick till 173 (172) MSEK. 

– Rörelseresultatet visar på en minskning med 48 MSEK (-21%) jämfört med samma period förra året. Resultatet påverkas av ett lägre bruttoresultat kopplat till nya köpmönster och reviderade påslag från vår finansieringsmodell samt högre försäljningskostnader drivet av inflation. Periodens resultat är i linje med föregående år stärkt av ett positivt finansnetto. Utfallet taktar väl i förhållande till de ekonomiska ägarmålen, säger Merlin Poljak, verksamhetsområdeschef Affärssupport på Systembolaget. 

Systembolagets delårsrapport för januari-september 2023 finns att läsa här.

Bilder

  • Ann-Carlsson-Meyer.jpg
  • Merlin-Poljak-211022 (2).jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.