Pressrum

Pressrum

07 jul 2023

Dom från Högsta domstolen 7 juli 2023

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan genom ett detaljhandelsmonopol och vi finns till för alla i Sverige. Det uppdraget är oförändrat. Högsta domstolen är tydlig med att Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel i Sverige.

Systembolaget valde att väcka talan mot Winefinder för att få klarhet i vad som gäller för distansförsäljning med leverans av alkohol till konsumenter i Sverige och hur ett sådant erbjudande får marknadsföras. Högsta domstolen säger nu i sin dom att Winefinders sätt att bedriva distanshandel är tillåten under befintlig lagstiftning.

Det blir nu upp till lagstiftaren att ta frågan vidare om eventuellt behov av förtydligad lagstiftning, hur tillsynen ska skötas samt eventuella andra åtgärder för att värna folkhälsan i Sverige.


 

 

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.