Pressrum

Pressrum

07 jul 2023

Dom från Högsta domstolen 7 juli 2023

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan genom ett detaljhandelsmonopol och vi finns till för alla i Sverige. Det uppdraget är oförändrat. Högsta domstolen är tydlig med att Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel i Sverige.

Systembolaget valde att väcka talan mot Winefinder för att få klarhet i vad som gäller för distansförsäljning med leverans av alkohol till konsumenter i Sverige och hur ett sådant erbjudande får marknadsföras. Högsta domstolen säger nu i sin dom att Winefinders sätt att bedriva distanshandel är tillåten under befintlig lagstiftning.

Det blir nu upp till lagstiftaren att ta frågan vidare om eventuellt behov av förtydligad lagstiftning, hur tillsynen ska skötas samt eventuella andra åtgärder för att värna folkhälsan i Sverige.


 

 

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.