Pressrum

Pressrum

14 jul 2023
Finansiell information

Systembolaget visar positivt resultat för andra kvartalet 2023

Systembolagets rörelseresultat uppgick under perioden till 182 (130) MSEK, vilket är en ökning med 39,4 procent. Ökningen beror på en ökad försäljning i butikerna och minskade administrativa kostnader. E-handeln minskade med 1,3 procent jämfört föregående år.

Under midsommarveckan rådde högtryck i butikerna med tre miljoner kundbesök, vilket är tre procent högre än 2022 och fysiskt besöksrekord för oss en midsommarvecka.

- När vi möter kunderna utgår vi ifrån deras behov och vårt uppdrag, att sälja med ansvar och god service och informera om alkoholens risker. Vi vill att kunderna ska uppleva samma kunniga, inspirerande och omtänksamma service och ansvarsfulla försäljning oavsett var de möter oss. Under kvartalet har vi bland annat lanserat nyheter i vår app där kunderna kan söka och hitta drycker och få kunskap och information, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Ålderskontrollen är ett viktigt verktyg i uppdraget att säkerställa ansvarsfull försäljning och den ligger fortsatt kvar på en hög nivå på 97,3 procent, vilket är över målnivån för 2023.

Utsläppen per liter från förpackningar fortsätter att minska jämfört med föregående år, vilket indikerar att kunderna i ökande utsträckning väljer dryckesförpackningar med ett lägre klimatavtryck. Under kvartalet har vi lanserat en ny vägledning som ska förenkla för våra kunder att hitta de mest hållbara produkterna utifrån miljö, klimat och arbetsvillkor.  

  • Försäljningsvolymen uppgick till 157,7 (154,3) miljoner liter vilket är en ökning med 2,2 procent, främst drivet av det varma vädret i maj och juni.
  • Nettoomsättningen ökade till 10 463 (10 016) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 182 (130) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 165 (54) MSEK.
  • Vårt ökade rörelseresultat beror främst på ett högre bruttoresultat och minskade administrativa kostnader. De minskade kostnaderna hänför sig främst till en positiv engångseffekt från den omstruktureringsreserv som gjordes i samband med omorganisationen på huvudkontoret 2022, säger Merlin Poljak, Ekonomichef på Systembolaget. 

För ytterligare information, kontakta: 
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se 

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild 04 (1).jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.