Pressrum

Pressrum

12 maj 2023

Systembolagets delar ut forskningspriser och samlar expertis inom alkohol och cancer

Systembolagets Kunskapspris 2023 delas ut till dr Johanna Gripenberg och dr Erica Sundin tilldelas Systembolagets Juniora Pris. Samtidigt samlar man forskare som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer.

Prisutdelningen äger rum 11 - 12 maj, under den årliga alkoholforskningskonferensen där Systembolaget samlar forskare och expertis, i år inom området alkohol och cancer. Syftet med konferensen är att belysa och lyfta information om ny forskning kring skador som alkohol kan orsaka och hur de kan förebyggas.

Exempel på medverkande i programmet är representanter från Världshälsoorganisationen (WHO), organisationer som arbetar med att förebygga cancer och forskare som har finansiering från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Deltagare på konferensen är i huvudsak alkoholforskare, representanter från departement, myndigheter och organisationer samt representanter från de nordiska alkoholmonopolen.

Med Kunskapspriset och det Juniora Priset uppmärksammar Systembolaget forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. En extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner utser pristagarna.  

Systembolagets Kunskapspris 2023 går till Johanna Gripenberg
Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger.
Hennes forskning har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat i miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, undersökt förekomst av bruk i riskmiljöer och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Johannas insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig.

Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Systembolagets Juniora Pris 2023 går till Erica Sundin
Erica Sundin disputerade 2022 och hon har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har jämfört metoder för att mäta skadan av andras drickande inklusive jämförande studier i 19 europeiska länder. Ericas forskning bidrar med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar fler än den som dricker. Det Juniora Priset är på 50 000 kr.

För ytterligare information kontakta

Systembolagets pressjour, press@systembolaget.se, 08-50330295

Johanna Gripenberg

johanna.gripenberg@regionstockholm.se

070-484 88 64

 Erica Sundin

erica.sundin@can.se

072-371 43 32

Bilder

  • johanna.jpg
  • erica.jpg
  • vinnare+kent.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.