Pressrum

Pressrum

28 nov 2023
Systembolagets uppdrag

Var femte svensk är ovetande om att tidig alkoholdebut ökar risken för framtida alkoholproblem

En ny mätning genomförd av Novus visar att många svenskar inte känner till de risker som är förenade med alkohol på längre sikt. Undersökningen visar också på skillnader i kunskap mellan olika län.  

Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till berusning, och undersökningen har gjorts sedan 2010. I årets undersökning ställdes också frågor om allmänhetens kunskap om alkoholens konsekvenser som är baserade på de informationstexter som finns i alkoholannonser.  

– Att alkohol kan vara skadligt och beroendeframkallande är allmänt känt i Sverige och det framgår också av årets resultat. Var femte person (21 procent) vet däremot inte att en tidig alkoholdebut ökar risken för alkoholproblem, och bara hälften instämmer i att alkohol kan orsaka cancer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.  
  
Mätningen visar även att det finns regionala skillnader. I Västerbotten är det exempelvis bara 15 procent av de tillfrågade som inte vet att en tidig alkoholdebut ökar risken för alkoholproblem, vilket kan jämföras med 21 procent på riksnivå. Det här visar att vi behöver arbeta för att höja kunskaperna på nationell nivå men också att vissa län har ett större behov av ökad kunskap än andra.  

– En del av Systembolagets uppdrag är att informera om alkoholens skadeverkningar därför är det viktigt för oss att veta vilken kunskap befolkningen har, säger Anna Raninen.  

  
I årets mätning kan vi också se att:  

  • Alkoholindex har minskat över tid och svenskars attityd till berusningsdrickande är den mest tillåtande sedan indexet började mätas 2010.  

  • De som bor i storstadsregioner har en mer tillåtande attityd till berusningsdrickande än boende i glesbygd.  

  • De som har låg kunskap om risken med alkoholkonsumtion i tidig ålder är också mer tillåtande till att bjuda sina barn på alkohol. 

 
Information om undersökningen 

Undersökningen gjordes med 4 921 respondenter den 17–31 maj 2023.  

Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande och består av genomsnittsvärdet på sju frågor. Ett högt värde på Alkoholindex betyder en mer restriktiv inställning till berusningsdrickande.  Indexvärdet för 2023 är 59,5 jämfört med 60,00 för 2022. Förändringen är inte signifikant. En del av Systembolagets uppdrag från staten är att mäta Alkoholindex.  

Förutom frågor om Alkoholindex och alkoholens konsekvenser ställdes även frågor om alkohol i olika sammanhang och om inställning till åtgärder från samhället för att minska alkoholkonsumtionen.   

Relaterade dokument

Bilder

  • Anna_Raninen_liggande.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.