Pressrum

Pressrum

19 jun 2024
Systembolagets uppdrag

Åtta av tio tycker inte att vuxna ska bli berusade nära barn

Midsommar är en familjehögtid med lekar, sång och mat. Och ofta hög alkoholkonsumtion. Men många anser att vuxna inte ska dricka sig berusade i barns närvaro enligt en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla.

Midsommar är snart här, en av svenskarnas favorithögtider som ofta förknippas med mycket alkohol. Dagarna innan midsommar är en av de perioder som Systembolagets försäljning är som högst. Samtidigt framkommer det att fler än åtta av tio svenskar tycker att vuxna inte ska dricka sig berusade i närheten av barn, enligt en ny undersökning som gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla.

Undersökningen visar att sex av tio anser att barn påverkas negativt av berusade vuxna, även vid enstaka tillfällen som exempelvis midsommar. Sju av tio tror att föräldrars alkoholkonsumtion påverkar barns framtida vanor. Mer än var fjärde person har vuxit upp nära någon som dricker för mycket och nio av tio uppger att de har påverkats negativt av detta.

En tredjedel har uppmärksammat en vuxen som återkommande druckit för mycket alkohol bland barn. Av dessa uppger en tredjedel att de ändå inte ingrep när de senast befann sig i en sådan situation och som skäl till detta uppges bland annat rädsla för konfrontation eller att göra fel.

– Det gör stor skillnad när en vuxen ser och agerar. Även om det kan skapa dålig stämning under midsommar är det avgörande att våga agera för att stödja barn, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

I undersökningen framkommer att nästan hälften av alla vuxna inte vet hur de ska prata med ett barn som far illa, och lika många vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp.

– Vi vuxna har ett ansvar att ge alla barn en trygg uppväxt. Genom vårt initiativ Barndom utan baksmälla vill vi ge vuxna den kunskap och de verktyg de behöver för att agera, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.
 

Fem tips på hur du kan agera när du misstänker att ett barn far illa:

  1. Våga agera. Utgå inte från att någon annan redan har gjort det.
  2. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett ”Hej!”
  3. Fråga hur barnet har det. Fråga igen om du inte får svar direkt.
  4. Gör barnet delaktigt. Diskutera hur hen vill ha hjälp.
  5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad genom att bara vara du – en vuxen att lita på.
     

Om Barndom utan baksmälla:
Initiativet Barndom utan baksmälla är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation. Tillsammans verkar vi för att höja kunskapen om hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion och hur man som vuxen kan göra stor skillnad.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Verian i Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Målgruppen för undersökningen var allmänheten i åldrarna 25–79 år och gjordes med ett kvoterat länsurval. Totalt genomfördes 4413 intervjuer. Fältperioden för undersökningen var 22 april­–2 maj 2024. 

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.