Pressrum

Pressrum

12 feb 2024
Finansiell information

Bokslutskommuniké 2023: Stabil verksamhet avslutar året

Systembolagets intäkter ökade med 2,7 procent under det fjärde kvartalet och för helåret 2023. Kunderna besökte oss oftare, men handlade färre och billigare varor, och försäljningsvolymen sjönk.

Systembolaget redovisar ett stabilt resultat i en tid som präglas av ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden. Våra kunder visar uppskattning för kundmötet hos oss, både online och i butikerna, och vi stärker nu arbetet med folkhälsa, hållbarhet och digitalisering, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget.

Att omsättningen steg under det fjärde kvartalet trots att försäljningsvolymen minskade var kopplat till leverantörers prishöjningar samt höjd alkoholskatt. Rörelseresultatet stärktes till 85 miljoner kronor, jämfört med 28 miljoner kronor under motsvarande period i fjol.

Vi ser bland annat effektivitetsförbättringar i butik, depå och från den genomförda omorganisationen på huvudkontoret. Ett kraftigt förbättrat finansnetto stärker ytterligare nettoresultatet och vi uppnår våra ekonomiska mål, säger Merlin Poljak, chef Affärssupport på Systembolaget.

Systembolagets bokslutskommitté för januari-december 2023 finns att läsa här.

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer.jpg
  • Merlin-Poljak-211022 (2).jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.