Pressrum

Pressrum

17 jan 2024
Systembolagets uppdrag

Klargörande

Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.

Systembolaget är ett alkoholpolitiskt verktyg för försäljning av alkoholdrycker och styrs av riksdag och regering. Det är de som styr vilken alkoholpolitik som ska gälla i Sverige. Systembolaget bidrar som efterfrågad expert men beslut fattas av politiken.

De exempel som lyfts fram i debattartikel i Expressen 240112  av Elisabeth Thand Ringqvist (C), Christofer Bergenblock (C), speglar inte hur vi arbetar idag. Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar. Vårt uppdrag är inte att arbeta med lobbying eller driva opinion. Däremot för vi en ständig dialog med våra viktiga intressenter, däribland leverantörerna om omvärldens förändringar. 

När det gäller gårdsförsäljning var Systembolaget en av flera experter som blev ombedda av regeringen att uttala sig. Inom ramen för det uppdraget framförde vi att vi inte ser att utredningens förslag om gårdsförsäljning i Sverige är förenligt med EU-lagstiftningen. Men det är inte Systembolagets uppdrag att fatta beslut om detta, det är politikens sak. Om det är vi alla överens. 

Vår relation till leverantörer och deras produkter är en förutsättning för nöjda kunder. God affärsetik, objektivitet och ansvar ska alltid prägla våra kontakter. Vi känner inte igen oss i den bild som beskrivs i debattartikeln. Det är inte heller ett förhållningssätt vi skulle stå bakom. Vi bjöd i början på förra veckan in Elisabeth Thand Ringqvist till ett möte för att få mer bakgrund samt för att berätta om vår inköpsprocess. Vi har också tagit kontakt med Sverige Oberoende Bryggerier för fortsatt dialog. Samverkan med leverantörerna sker dagligen och är jätteviktig för oss. 

Systembolaget har cirka 500 småskaliga producenter och leverantörer, bara i Sverige, och har nästintill daglig kontakt med många av dem. Hur gårdsförsäljning skulle kunna påverka det lokala sortimentet är en fråga vi ofta får. Vi driver Systembolaget med kunden i fokus och det lokala sortimentet är mycket uppskattat. Det är vår ambition att behålla det. Samtidigt, som vi senast lyfte på en träff med cirka hundra leverantörer i november, vet vi i dagsläget inte exakt vilka de affärsmässiga eller juridiska konsekvenserna skulle kunna bli givet att Sverige är en del av EU:s inre marknad. Vår absoluta ambition är att fortsätta erbjuda kunderna de lokala och småskaliga produkter som de uppskattar.

Ann Carlsson Meyer 

VD Systembolaget

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.