Pressrum

Pressrum

18 jun 2024
Systembolaget kommenterar

Kommentar till Swedwatch rapport Reality Uncorked

Systembolaget har tagit del av rapporten från Swedwatch gällande arbetsvillkor i den sydafrikanska vinindustrin. Vi välkomnar granskningen och ser allvarligt på de kränkningar som framkommer.

Vår kommentar är följande:
Sydafrika är ett land med stora utmaningar som bland annat utbredd fattigdom och hög arbetslöshet. All kunskap om missförhållande stärker oss och andra parter i leverantörskedjan att fortsätta arbeta med att förbättra arbetsvillkoren i vinindustrin.

Vi har under lång tid arbetat för att förbättra arbetsvillkoren inom hela dryckesbranschen, inte minst inom Sydafrikas vinindustri. Förbättringar har skett men det finns fortfarande stora utmaningar.

De risker som Swedwatch belyser gällande fackföreningsfrihet, levnadslön, tillgång till skyddsutrustning och boendevillkor har vi sedan tidigare identifierat som några av de riskområden som vi på olika sätt arbetar med.

Swedwatch har besökt fyra odlingar och intervjuat arbetstagare, som i rapporten redovisas anonymt. Vi har fått veta vilka vingårdar som berörs och vi för nu en dialog med leverantörer och övriga relevanta parter i leverantörskedjan för att ta fram en handlingsplan. Vi kommer sedan följa upp så att handlingsplanerna efterlevs.

Så länge vi på Systembolaget ser en vilja till förbättring och att framsteg görs så finns produkten kvar i vårt sortiment.

Swedwatch kommer med ett antal rekommendationer till Systembolaget i rapporten. Vi kan konstatera att vi redan arbetar på flera av de sätt som rekommenderas. Vissa av rekommendationerna tar vi vidare till de parter som har störst möjlighet att påverka, till exempel våra leverantörer eller lokala intressenter. Vi ser att vårt och andra aktörers långsiktiga arbete gör skillnad. Bland annat genom samarbete med svenska, internationella och lokala fackförbund, harmonisering av certifieringsstandarder, utbildningsinsatser för leverantörer, producenter, fackförbund och odlare, samförståndsavtal med övriga nordiska alkoholmonopol samt högre och tydligare hållbarhetskrav i vår inköpsprocess.

I oktober kommer Systembolaget tillsammans med andra nordiska monopol resa till Sydafrika för uppföljning. Då träffar vi även lokala fackförbund, WIETA (Wine & Agricultural Ethical Trade Association) och besöker de odlingar som är med i rapporten. Vi har också sedan länge ett samarbete genom Unionen på Systembolaget och deras internationella medlemsorgan IUF, som har personer på plats i Sydafrika.

Vi ser fram emot en konstruktiv dialog och fortsatt samarbete med alla berörda för att förbättra arbetsvillkoren i den sydafrikanska vinindustrin.

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.