Systembolagets delårsrapport för januari-september: Fortsatt högt förtroende och ökade satsningar på hållbarhet

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september som presenteras idag visar på fortsatt högt förtroende och hög kundnöjdhet. Under kvartalet har också ett stort fokus legat på Systembolagets hållbarhetsarbete.

– Systembolaget ska vara ett föredöme i hållbart företagande och för att leva upp till det måste vi tydligare erbjuda kunderna fler möjligheter till hållbara val. Nu satsar vi bland annat på klimatsmarta förpackningar och att minska försäljningen av plastpåsar, säger Charlotte Hansson, ekonomidirektör på Systembolaget.

Nöjda kunder och lägre konsumtion
Systembolaget fortsätter ha nöjda kunder. Under januari-september tangerar såväl Nöjd kund index som opinionsmätningarna förra årets goda resultat. Årets opinionsindex visar att 77 procent av medborgarna vill behålla Systembolagets ensamrätt.
Under september månad presenterade CAN de slutgiltiga resultaten av 2018 års alkoholkonsumtion i Sverige. Totalkonsumtionen landade på 8,8 liter per person vilken är den lägsta siffran sedan undersökningarna startade 2001. Rapporten visar också att Systembolaget ökar sin andel av den totala konsumtionen, bland annat till följd av minskad resandeinförsel.

Försäljning och resultat
Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 5 procent jämfört med föregående år. Ackumulerat under året har intäkterna ökat med 3 procent jämfört med 2018 samma period. Detta förklaras genom att kunderna i större utsträckning handlar dyrare produkter. Alkoholfritt ökade med 8 procent och är den varugrupp som procentuellt ökat mest i år. Sett till den totala försäljningsvolymen under perioden ses en marginell förändring om 1 procent.
Kvartalets rörelseresultat uppgick till 197 miljoner kronor, jämfört med 178 miljoner kronor samma period förra året. Ökningen beror på en ökad försäljningsvolym och en förändring i försäljningsandelar mellan olika typer av drycker.

Systembolagets delårsrapport för januari-september finns att läsa här

För mer information kontakta
Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se