Pressrum

Pressrum

23 aug 2021
Lokala pressmeddelanden

Alkoholen kostar Dalarna 2800 miljoner kronor per år

Invånarna i Dalarna dricker i snitt 7,58 liter alkohol årligen. Det leder bland annat till kostnader för sjukskrivningar, förtida dödsfall samt nedsatt produktions­förmåga på jobbet till följd av baksmälla. Det visar en studie om alkoholens konsekvenser som gjorts på uppdrag av Systembolaget*.

– Det finns ett behov av mer fakta kring de samhällskostnader som alkoholen leder till så att rätt åtgärder kan sättas in för att hålla nere skador och kostnader. Det här är den första studien i sitt slag – det är första gången någon räknat på alkoholens kostnader och nyttor per region, säger Malin Sandquist, avdelnings­­direktör Bolag och Samhälle, Systembolaget.

I Dalarna konsumerar invånarna i genomsnitt 7,58 liter alkohol under ett år. Det innebär att alkoholkonsumtionen i regionen är den femte lägsta i landet. I riket som helhet ligger konsumtionen på ett genomsnitt av 9,04 liter alkohol per år.

De samlade kostnaderna för produktionsbortfall är 1008 miljoner kronor i Dalarna. Majoriteten av dessa avser förtida dödsfall. Utöver det handlar det om sjukskrivningar, samt om sjuknärvaro – dvs nedsatt produktionsförmåga på jobbet till följd av baksmälla. Kostnaderna för vård och behandling uppstår både inom i primärvården, öppenvården, slutenvården och socialtjänsten.

I studien har man även räknat på kostnaden för försämrade livskvalitet – för den som dricker och för omgivningen. Den kostnaden beräknas uppgå till 1245 miljoner kronor. Studien innefattar även en beräkning av de nyttor alkoholen skapar.

– Det är viktigt med fortsatta åtgärder för att hålla nere skador och kostnader. För trots att Sverige är ett av de länder i Europa där man dricker minst totalt sett, så innebär alkoholen stora kostnader för samhället, säger Malin Sandquist.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtionen i region Dalarna:

  • Vård och behandling                  336 miljoner kr
  • Produktionsbortfall                    1008 miljoner kr
  • Brottslighet                                 185 miljoner kr
  • Försämrad livskvalitet              1245 miljoner kr

Totala kostnader                        = 2774 miljoner kr

* Studien är genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser för Dalarna (beräknat på år 2017.)

Studien ”Dalarna: Alkoholens samhällskonsekvenser” finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Systembolagets pressjour, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

07 sep 2021
Övrigt
Eriksberg Hovmästarlager Alkoholfri (nr 1954-03) med bäst-före-datum 2022-03-08 och 2022-03-09 har levererats med en felaktig framsidesetikett, som anger en alkoholhalt på 5,4%. Innehållet i flaskan är alkoholfritt. Därför återkallar Systembolaget produkter med dessa datum i samråd med leverantören.
13 sep 2021
Butiker
Systembolaget utvecklar och testar nytt för att möta kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar.  

Undersökningar visar att många att kunder vill kunna handla smidigt och enkelt när de handlar en eller få varor, därför testar vi självutcheckningskassor i ett par butiker med start i september 2021.