Pressrum

Pressrum

22 apr 2021
Övrigt

Systembolagets årsstämma: Starkt stöd för ensamrätten och ökat kundtryck

Nöjda kunder, fortsatt starkt förtroende och en stabil totalkonsumtion – det sammanfattar Systembolagets mätningar för 2020. Nöjd Kund Index (NKI) visar på en fortsatt hög nivå 82 och Opinionsindex (OPI) visade att 76 (74) procent av befolkningen är för Systembolagets ensamrätt. Medieakademins förtroendebarometer 2020 visade att Systembolaget var den aktör som allmänheten hade störst förtroende för.

- Under ett år som till stor del har präglats av pandemin kan jag med en känsla av stolthet konstatera att Systembolaget tagit stora kliv framåt och skapat värde för kunderna och samhället i stort. Jag kan med glädje konstatera att svenska folket har ett högt förtroende för Systembolaget och att kunderna fortsatt är nöjda med Systembolaget. Grunden till detta är att vi inte är ett företag som andra - vi drivs av ett syfte - att begränsa alkoholens skadeverkningar, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Försäljning, resultat och alkoholkonsumtion

Försäljningsvolymen uppgick till 569 (512) miljoner liter vilket innebär en ökning med 11 procent. Intäkterna uppgick till 36 737 (32 211) miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 14 procent. Systembolagets ökade försäljning beror främst på att andra inköpskanaler kraftigt begränsats i och med covid-19. Pandemin har lett till ett minskat resande, begränsad resandeinförsel och färre restaurangbesök. Rörelseresultatet för året uppgick till 542 (229) miljoner kronor. Ökningen beror främst på den ökade försäljningsvolymen samt effektiviseringsåtgärder som skapat besparingar, exempelvis kontantfria kassor. Förändrade kundbeteenden har lett till fler kundbeställningar vilket har inneburit ökade frakt- och personalkostnader.

Systembolaget har noggrant följt alkoholkonsumtionens utveckling under hela pandemin. Marknadsundersökningsföretaget Norstats senaste mätning av befolkningens alkoholkonsumtion, som genomförts på uppdrag av Systembolaget, visar att majoriteten inte har ändrat sina konsumtionsvanor under pandemin. Det är fler som uppger att de minskat snarare än ökat sin konsumtion jämfört med föregående år.

Stämman

Vid stämman omvaldes styrelsens ordförande Göran Hägglund samt följande ledamöter: Viveca Bergstedt Sten, Robert Damberg, Cecilia Halle, Barbro Holmberg, Frida Johansson Metso, Håkan Leifman, Anders Ehrling samt Ulrika Eriksson.

Läs mer:

Systembolagets ansvarsredovisning 2020

Medieakademins förtroendebarometer 2020

För ytterligare information kontakta:
Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se


 

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.