Pressrum

Pressrum

10 feb 2023
Finansiell information

Systembolagets bokslutskommuniké 2022: minskad försäljning och fortsatt hög kundnöjdhet

Det fjärde kvartalet präglades av ett ökat tryck i våra butiker inför jul och nyår. Systembolagets försäljning minskade ändå med 1,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med förgående år. Försäljningen ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp. Systembolagets resultat inom kundnöjdhet (Nöjd Kund Index) landar för 2022 på 80,7 (80,7) och ålderskontrollerna ökade till 97,0 (96,5) procent.

– Vi jobbar varje dag för att kombinera god service med vårt samhällsansvar. Det är glädjande att vi ligger på en stabilt hög nivå när det gäller kundnöjdhet. Positivt är även att ålderskontrollen ökar än en gång då en viktig del av vårt uppdrag är att sälja med ansvar och se till att ingen under 20 år kan köpa alkohol, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget. 

Under 2022 minskade försäljningsvolymerna med 3,2 procent till 558,4 (577,0) miljoner liter, jämfört med 2021 och intäkterna med 2,5 procent till 37 182 (38 120) MSEK. I jämförelse med 2019 har dock volymen ökat med 15,8 procent. Rörelseresultatet för koncernen 2022 landar på 349 (442) MSEK vilket innebar en sänkning med 21,0 procent jämfört med 2021. 

– Vårt minskade resultat beror främst på en mindre försäljningsvolym och en engångskostnad för en omorganisation på huvudkontoret. Underliggande resultat, exklusive engångskostnaden, ligger helt i linje med föregående år. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp, säger Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget.

Omorganisationen på huvudkontoret som påbörjades 2022 genomförs för att Systembolaget ska kunna fortsätta att möta kundernas förväntningar. Denna framtidssäkring skapar utrymme för ökat fokus på digital utveckling, hållbarhet och folkhälsa. Omorganisationen påverkar drygt 100 tjänster på huvudkontoret. Butiker och depåer påverkas inte.

Bokslutskommunikén för 2022 är den första finansiella rapport från Systembolaget som innehåller en koncernredovisning. Det innebär att resultaten för Systembolaget AB och dotterbolagen: IQ, AB K14 Näckströmsgatan samt fastighetsbolaget NSG redovisas gemensamt. Redovisningen följer nu den internationella redovisningsstandarden IFRS.

Läs mer i Systembolagets Bokslutskommuniké här: https://www.omsystembolaget.se/foretagsfakta/systembolaget-i-siffror/ekonomisk-information/

För ytterligare information, kontakta:

Systembolagets presstjänst, 08-503 302 95, press@systembolaget.se

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.