Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Om cookies

Pressrum

Pressrum

03 feb 2011
Försäljningssiffror

Systembolaget 2010: En svag försäljningsökning

Systembolagets försäljning under 2010 ökade med 1,4 procent mätt i ren alkohol jämfört med 2009. Försäljningen av vin och alkoholfritt ökade under året, medan övriga varugrupper minskade något. Antalet kundbesök ökade under 2010 med 1,9 procent jämfört föregående år och ligger nu på cirka 116 miljoner kunder.

Svenskarnas alkoholkonsumtion var enligt den senaste mätningen från Stockholms universitet (SoRAD*) oförändrad under första halvåret 2010. SoRAD beräknar att presentera helårssiffror i mars. För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen (i liter) enligt följande:

  Försäljning 2010 (1000-tals liter) Förändring 2010 Jämfört med 2009 (procent)** Fjärde kvartalet 2010 Förändring jämfört med motsvarande period 2009 (procent)**
Vin 187 871 + 3,6 % – 0,3 %
Starköl 225 763 – 0,5 % – 4,0 %
Cider/Blanddrycker 19 281 – 0,8 % – 5,8 %
Sprit 20 002 – 0,7 % – 4,5 %
Totalt ren alkohol 45 500 + 1,4 % – 2,3 %
Alkoholfritt 1 337 + 30,8 % + 27,7 %

Den försäljningsökning som noterades 2009 fortsatte under första delen av 2010. Under fjärde kvartalet 2010 stärktes den svenska kronan och försäljningen minskade jämfört med motsvarande period året innan.

– Det är tydligt att Systembolagets försäljning och den svenska kronkursen hänger ihop, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget. Med en stark krona ökar inköpen i utlandet. Vad vi ser nu är en utplaning och en naturlig effekt av att kronan stärkts under året. Fler miljömedvetna kunder ökar försäljningen av ekologiskt Efterfrågan på ekologiska drycker fortsätter öka. Försäljningen steg med 41 procent under 2010. Under året som gick utökades sortimentet med 34 artiklar. Idag finns närmare 120 ekologiska artiklar i Systembolagets sortiment.

– Vi ser att fler och fler kunder aktivt väljer miljövänliga viner och förpackningar. Det stärker oss i vår målsättning i att skapa ett hållbart sortiment, säger Marie Nygren, inköpsdirektör och vice vd på Systembolaget. Försäljningen av alkoholfritt ökade med 31 procent Även försäljningen av alkoholfria drycker ökade under 2010.

– Vi märker att det finns ett fortsatt stort och ökande intresse för en mer hälsosam livsstil, säger Marie Nygren, inköpsdirektör och vice vd på Systembolaget.

Systembolaget kommer att fortsätta utöka och förbättra sortimentet av dessa drycker för att möta kundernas efterfrågan. Målet för 2011 är att sälja 1,7 miljoner liter alkoholfritt. Gränshandeln Gränshandeln har under 2010 ökat mot Norge och Danmark, men minskat något mot Finland. Butiker som gränsar mot Norge ökade sin försäljning med 2,8 procent jämfört med 2009 och butiker nära Danmark ökade med 1,5 procent. Gränshandeln mot Finland minskade med 0,2 procent. Fortsatt starkt stöd för Systembolaget Stödet för Systembolaget är fortsatt starkt. Under 2010 svarade 66 procent ja på SIFO:s fråga om man vill behålla Systembolaget i dess nuvarande roll, vilket är samma höga nivå som 2009.

– Det är glädjande att svenska folket fortsätter uppskatta både den service och det sortiment Systembolaget erbjuder och även inser vikten av att alkohol säljs under ansvarsfulla former, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Nöjdheten bland kunderna (nöjd-kund-index) ligger också på samma höga nivå som 2009, 78 av 100. Resultatet av ålderskontrollen ligger även den kvar på samma höga nivå. Under året efterfrågades legitimation vid 94 procent av de cirka 5 700 testköp som genomfördes av kunder mellan 20-24 år.

Mer statistik för 2010: www.systembolaget.se/Statistik

För mer information, kontakta gärna: Lennart Agén, presschef, tel 070- 245 00 47 eller press@systembolaget.se

*/ SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) kartlägger på regeringens uppdrag utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Den senaste mätningen omfattar första halvåret 2010.

Senaste nyheter

15 jul 2020
Försäljningssiffror
Mätningar visar att konsumtionen ligger kvar på tidigare nivåer trots ökad försäljning på Systembolaget och Nöjd Kund Index visar att kunderna är fortsatt mycket nöjda. Det framgår av Systembolagets delårsrapport som publiceras idag.
31 jan 2020
Lokala pressmeddelanden
Systembolaget fortsätter utöka erbjudandet av e-handel. Från och med den 3 februari 2020 kommer hemleverans vara tillgängligt i bland annat Västerås, Arboga, Köping och Kungsör.