Alkoholforskare får stipendium

Idag utses mottagaren av årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Det går i år till Pia Kvillemo som är medicine doktor, postdok, och verksam vid STADStockholm förebygger Alkohol- och DrogproblemPriset finansieras av Systembolaget och delas ut vid SADs årsmöte. (Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning.)

Pia Kvillemo blev medicine doktor vid Karolinska Institutet 2017. Idag studerar hon ungas riskbeteenden kopplade till alkohol och andra droger. Hon undersöker också effektiva alkohol- och drogförebyggande metoder, och effekter av webbaserade interventioner för unga med riskbeteenden. Studierna sker i nära samverkan med professionella som möter unga i sin yrkesutövning. Kunskaperna från forskningen kan användas praktisk i kliniskt och psykosocialt arbete för att utveckla det förebyggande arbetet.

Bertil Göransson-stipendiet är på 30 000 kronor. Mottagaren utses av professuren i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, en forskartjänst som Systembolaget delfinansierar.

För mer information kontakta:

Pia Kvillemo, Bertil Göransson-stipendiat, 070-673 48 64, pia.kvillemo@sll.se

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47, press@systembolaget.se