Användarundersökning: Appen Promillekoll har fått 8 av 10 användare att reflektera över sin alkoholkonsumtion

Systembolagets app Promillekoll har nu laddats ner över 800 000 gånger. I en användarundersökning uppger 65 procent av respondenterna att appen fått dem att minska sin alkoholkonsumtion vid ett eller flera tillfällen.

Promillekoll är ett hjälpmedel för den som inte vill dricka för mycket. Appen räknar ut hur mycket alkohol man kan dricka innan man når en viss promillehalt i kroppen.

– Appen är framtagen som en hjälp för ett mer medvetet förhållningssätt till alkohol, säger Kerstin Wallentin, kommunikationschef på Systembolaget.

Användarundersökningen av Promillekoll visar följande resultat:

  • 88 procent av användarna uppger att Promillekoll fått dem att reflektera över hur olika alkoholdrycker påverkar den egna promillenivån.
  • 65 procent av användarna uppger att de druckit mindre än de annars hade gjort, vid ett eller flera tillfällen.

Användarundersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av Systembolaget bland personer som använt Promillekoll och omfattar svar från 1011 respondenter.

Så fungerar Promillekoll

Användaren knappar in sina förutsättningar: kön, ålder, längd och vikt, samt typ av dryck man konsumerar (öl, vin, sprit), alkoholstyrka och mängd. Därefter håller appen koll på vilken promillenivå man har. Genom att vrida på telefonen ser man en kurva över sin konsumtion och hur den förhåller sig till gränsen 0,6 promille.

För mer information, kontakta: