Pressrum

Pressrum

Talespersoner

Kristina Stutterheim, Kommunikationsdirektör Systembolaget
Märta Kuylenstierna, Kategorichef, Systembolaget
Therese Elmgren Systembolaget
Ulf Sjödin, Enhetschef Sortiment, Systembolaget
Staffan Adin, inköpare Systembolaget
Elina Yli-Torvi, pressansvarig, Systembolaget
Fredrik Arenander, enhetschef inköp, Systembolaget
Anders Porelius Systembolaget
Johan Ahlstedt, inköpare Systembolaget
Sara Norell, Direktör Sortiment och Inköp, Systembolaget