Pressrum

Pressrum

26 apr 2024
Finansiell information

Delårsrapport: Säsongseffekter påverkar resultatet

Under det första kvartalet 2024 ökade Systembolagets nettoomsättning med 6,4 procent jämfört med samma period 2023, och den främsta orsaken var försäljningen kring påsk som inföll tidigare än i fjol. Preliminära siffror från CAN* visar också att alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk under fjolåret, med 2,7 procent. Det är en positiv trend som gynnar folkhälsan.

– Systembolagets nya strategi innebär att vi ökar vårt fokus på digitala lösningar för att möta nya kundbehov, vi vill kraftigt minska vår klimatpåverkan och vi växlar upp vårt arbete för en bättre folkhälsa, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget. 
 
Under det första kvartalet 2024 ökade nettoomsättningen med 6,4 procent, till största del drivet av effekter av att påsken inföll tidigare i år jämfört med i fjol, men även skottdagen, leverantörsprishöjningar och alkoholskattehöjningen spelade in. Kundbesöken i butik ökade med 0,7 procent, medan e-handelsförsäljningen minskade med 3,7 procent, framför allt påverkat av färre kundbeställningar till butik.  

  • Försäljningsvolymen uppgick till 118,8 (114,5) miljoner liter 

  • Rörelseresultatet uppgick till -49 (-31) MSEK 

  • Periodens resultat uppgick till -21 (-11) MSEK 

 
– Resultatet påverkas av en högre försäljning men tyngs av inflation och kostnader för utveckling. Vi redovisar ett resultat som är i linje med vår ekonomiska plan, säger Merlin Poljak, chef Affärssupport på Systembolaget.  


Systembolagets delårsrapport för januari-mars 2024 finns att läsa här  

 
 * Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 


 

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild, beskuren.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.