Pressrum

Pressrum

28 maj 2024
AlkoholforskningSystembolagets uppdrag

Forskningspris för studie om behandling av alkoholproblem

Systembolagets Juniora Pris 2024 tilldelas Stina Ingesson Hammarberg för sin forskning om behandling av alkoholberoende. Priset delades ut i samband med den årliga alkoholforskningskonferensen som samlar ledande forskare och expertis och i år berörde områdena alkoholberoende och arbetsliv. 
 

— Med det Juniora Priset vill vi uppmärksamma forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Stina Ingesson Hammarberg förtjänar erkännande och uppmuntran för sin systematiska forskning inom ett viktigt område och för sitt engagemang för att förbättra behandlingen av alkoholberoende, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget. 
 
Stina Ingesson Hammarberg är legitimerad psykolog och disputerade 2023. Hennes forskning handlar om psykologiska metoder för att behandla alkoholproblem, specifikt för att uppnå kontrollerat drickande. Hon har gjort den första randomiserade kontrollerade studien i Sverige mellan KBT och motivationshöjande behandling (MET) för personer som vill uppnå måttlig alkoholkonsumtion, och visat att behandlingsmålet kontrollerat drickande är ett möjligt alternativ för att minska ohälsan och dödligheten till följd av alkohol. Dessutom har hennes arbete med en långtidsuppföljning och en hälsoekonomisk utvärdering av dessa behandlingsmetoder ökat förutsättningarna för implementering inom vården. 
 
Prisutdelningen ägde rum den 23 maj på Skarpö i Stockholms skärgård under Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens. Exempel på medverkande var forskare, praktiker och andra nyckelaktörer inom fältet. Alkoholforskning bygger kunskap om hur alkohol påverkar samhället och människan. Systembolaget bidrar till vetenskapen genom att varje år finansiera forskning med 10 miljoner och genom att sprida resultat från alkoholforskning. Det Juniora Priset är på 50 000 kr och pristagaren utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.  

Bilder

  • Stina-9.jpg
  • Stina.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.