Systembolagets försäljning 2013

Stödet för Systembolagets ensamrätt fortsatte att öka under 2013, och har nått en ny toppnivå, 72 procent. Försäljningen ökade med 1 procent, omräknat i ren alkohol, under 2013. Försäljningen öl, vin och alkoholfritt ökade medan försäljningen av sprit och cider/blanddrycker minskade.

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen (i 1000-tal liter) enligt följande:

Försäljning 2013(1000-tals liter) Förändring 2013 jämfört med 2012 (procent)
Sprit 18 899 -2,1%
Vin 197 875 1,7%
Starköl 231 477 1,7%
Cider/Blanddrycker 17 581 -3,3%
Totalt ren alkohol 46 390 1,0%
Alkoholfritt 2 425 9,6%

 

Högsta stödet för Systembolaget någonsinStödet för Systembolaget är det högsta sedan det började mätas 2001. Under 2013 svarade 72 procent ja på TNS Sifo:s fråga om man vill behålla Systembolagets ensamrätt på försäljning av starköl, vin och sprit i stället för att tillåta försäljning i andra butiker, vilket är en tydlig ökning sedan 2011, då 68 procent svarade ja på frågan.

Systembolagets ålderskontroller vid kontrollköp (av oberoende företag) har ökat ytterligare sedan 2012, från 95 till 96 procent. Under året efterfrågades legitimation vid 96 procent av de 5 700 kontrollköp som genomfördes av kunder mellan 20-24 år.

Etiskt märkta viner går framåtEfterfrågan av etiskt märkta viner ökade markant under 2013. Etisk märkta viner kommer i första hand från Argentina, Chile och Sydafrika: Totalt var nästan 10 procent av försäljningen från dessa länder etisk märkta viner. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter. I dagsläget erbjuder Systembolaget cirka 30 viner med etisk märkning i fasta sortimentet. Under året kommer vi att lansera ytterligare ett 15-tal.Målet är det ska finnas etiska alternativ i våra butiker i alla prislägen mellan 70 och 120 kronor från relevanta ursprungsländer.

Alkoholfritt fortsätter att öka Försäljningen av alkoholfritt har ökat under flera år så även under 2013. Alkoholfritt står för den största förändringen, försäljningen ökade med nästan 10 procent.

– Vi ser ett ökat engagemang från våra kunder, både vad gäller den egna hälsan men också vad gäller villkoren för de som producerar vin. Det gör mig stolt och glad, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget. Det är också ett kvitto på att våra satsningar inom dessa områden är efterfrågade.

Här finner du ytterligare statistik.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se