Systembolagets försäljning första halvåret 2012: Svag försäljningsökning

Systembolagets försäljning, omräknat i ren alkohol, ökade med 0,8 procent första halvåret 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Under andra kvartalet var ökningen 1,1 procent. Stödet för Systembolagets ensamrätt fortsätter att öka och är nu större än någonsin enligt SIFO.

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen enligt följande:

Första halvåret 2012

Försäljning (1000-tals liter)

Första halvåret 2012Förändring jämfört med motsvarande period 2011 *

Andra kvartalet 2012

Försäljning (1000-tals liter)

Andra kvartalet 2012 Förändring jämfört med motsvarande period 2011 *
Vin

93 322

+1,7 %

51 174

+2,2 %

Starköl

111 216

+1,2 %

63 389

+0,7 %

Cider/Blanddrycker

8 899

-4,4 %

5 613

-6,0 %

Sprit

9 109

0,0 %

4 885

+1,1 %

Totalt ren alkohol

22 104

+0,8 %

12 185

+1,1 %

         
Alkoholfritt

921

+35,7 %

600

+37,3 %

* Förändringen jämfört med motsvarande period förra året är kalenderkorrigerad.– Försäljningen ligger på samma nivå som under första halvåret 2011, förutom alkoholfritt som fortsätter öka, nu med hela 35,7 procent säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd.

Lokalt producerat populärt bland kundernaSystembolaget införde i april 2012 möjligheten för kunder att beställa lokalt och småskaligt tillverkade drycker till alla butiker i hela landet utan extra kostnad. Idag finns det cirka 450 artiklar som lagerförs i minst en butik från drygt 80 producenter. Försäljningen av lokala drycker under första halvåret 2012 ökade med 61 procent jämfört med samma period 2011. Ökningen 2011 jämfört med 2010 var 113 procent.

Midsommar1,1 miljoner kunder besökte Systembolaget dagen före midsommarafton och nästan 2,6 miljoner under midsommarveckan. Dagen innan midsommarafton är den dag på året då Systembolaget har allra flest kunder.

Drygt 7 av 10 stödjer SystembolagetStödet för Systembolagets ensamrätt att sälja av alkohol har ökat stadigt de senaste åren. Medelvärdet för första halvåret var 72 procent. Det är SIFO som på uppdrag av Systembolaget varje månad mäter allmänhetens inställning till Systembolaget, ett så kallat opinionsindex (OPI). Frågan som ställs är: ”Tycker du att man ska behålla Systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit skall säljas i andra butiker?”.  Då mätningarna startade för 10 år sedan svarade 49 procent att ”Systembolagets monopol ska behållas”. Det innebär att stödet för Systembolaget har ökat med drygt 20 procentenheter under dessa 10 år.Förutom opinionsindex mäter Systembolaget även kundernas nöjdhet, Nöjd-Kund-Index (NKI), det vill säga hur nöjda kunderna är med bland annat kundbemötande, sortiment, butikernas tillgänglighet och öppettider. Här ligger index på 81 (max är 100) under första halvåret, vilket är det högsta värdet någonsin. Ett annat viktigt nyckeltal för Systembolaget är hur ålderskontrollen i butikerna fungerar. Under första halvåret efterfrågades legitimation vid 95 procent av alla testköp (2 800 stycken). Det är en procentenhet högre än motsvarande period förra året.

Mer statistikYtterligare statistik kring Systembolagets försäljning första halvåret 2011 hittar du här eller på systembolaget.se/press

 

 

 

För ytterligare information, kontakta gärna :

Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se