Alkohollagen måste omgående ses över

Åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen rörande City Gross försäljning av alkohol till svenska kunder påvisar vikten av att alkohollagen omgående ändras. En ny lagstiftning måste tydligt slå fast att det inte får förekomma mellanhänder vid privatimport. Annars kommer beslutet innebära att fler livsmedelskedjor och näthandlare börjar sälja alkohol, med ödesdigra konsekvenser för folkhälsan.

Systembolaget, som i juli polisanmälde City Gross för brott mot alkohollagen, beklagar åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen.

– Åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen mot City Gross är ytterst olyckligt. Det påvisar vikten av att snarast förtydliga lagstiftningen. Om så inte sker kommer det att få konsekvenser för den svenska alkoholpolitiska modellen med folkhälsan i fokus, säger Systembolagets VD Magdalena Gerger. 

– Regeringen behöver nu skynda på arbetet med att förtydliga alkohollagen. Till skillnad från andra butikskedjor är Systembolagets mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att öka försäljningen, konstaterar Magdalena Gerger. Systembolaget har fått i uppdrag av riksdag och regering att ansvara för all försäljning av alkohol till konsumenter i Sverige. Det gör att vi inte stillatigande kan se på när vinstdrivna företag försöker slå sönder den svenska alkoholpolitiska modellen genom att öppna alkoholbutiker på nätet.

För mer information, kontakta:Lennart Agén, presschef, Systembolaget, 070-564 17 10