Ny rapport från Swedwatch

Vi på Systembolaget välkomnar Swedwatchs granskning av arbetsvillkoren hos vinproducenterna. Granskningen, men också den dialog vi haft med Swedwatch inför rapporten, sätter fingret på viktiga utmaningar som vi på Systembolaget arbetar med. Vår förhoppning är också att granskningen inspirerar våra leverantörer, de svenska företag som importerar vinet, till ytterligare förbättring och utveckling. Så kan vi tillsammans, med än större kraft, arbeta för schyssta förhållanden för både människor och miljö i leverantörskedjan.

Swedwatch lyfter i sin rapport kravet på ett globalt fackligt ramavtal. Systembolaget ser ett sådant avtal som ett komplement till uppförandekoden, och har också fört en dialog med svenska fackförbund om att initiera ett sådant arbete.

Vad gäller frågan om levnadslöner är den komplicerad. Tyvärr finns inga enkla lösningar. En löneökning på pappret kan i praktiken kompenseras av arbetsgivaren genom att förmåner som fri bostad eller resor till och från arbetet dras in, och då ger reformen ingen faktisk förbättring för arbetstagaren. Vi på Systembolaget tror på långsiktig dialog och kontinuerlig granskning.

Systembolaget har under 2015 sett över hur vi arbetar med revisioner, vilket har inneburit att vi genomfört få revisioner detta år. 2016 är målsättningen att vi ska genomföra cirka 100 revisioner, där vi bedömer att riskerna är som störst.

Läs hela Swedwatchrapporten här:

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/omsom-vin-omsom-vatten