Båda högupplöst 1

Systembolaget delar ut pris till alkoholforskare

Professor Sven Andréasson får Systembolagets Kunskapspris 2018. Han får priset för sina betydande insatser inom alkoholforskningen och bidrag till arbetet med att minska alkoholskador – forskning som ofta varit direkt överförbar till praktiskt arbete. Jonas Raninen får Juniorstipendiet 2018. Priserna delas ut under Systembolagets pågående alkoholforskningskonferens i Stockholm 30-31 augusti.

Med Kunskapspriset och Juniorstipendiet vill Systembolaget uppmärksamma forskare som bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté med forskarrepresentanter.

Kunskapspriset 2018 till Sven Andréasson

Kunskapspriset på 100 000 kr går i år till Sven Andréasson som är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och chef för ”Mottagningen för alkohol och hälsa”, den så kallade Riddargatan 1, som är en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem. Mottagningen fokuserar framförallt på förebyggande insatser och att minska stigma kring alkoholberoende.

Juniorstipendiet 2018 till Jonas Raninen

På konferensen delas även Juniorstipendiet 2018 ut. Det tilldelas i år socionom Jonas Raninen som disputerade 2016 vid Karolinska Institutet, och är verksam som forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Han får stipendiet för sina forskningsinsatser om faktorer som påverkar förändrade dryckesvanor, som till exempel sambandet mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare i livet. Stipendiet är på 50 000 kronor.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera och sprida kunskap om alkoholens risker och negativa effekter, bland annat genom ökad samverkan mellan forskare och resten av samhället.

För mer information kontakta:

Therese Elmgren, pressansvarig Systembolaget, 070-245 00 47, press@systembolaget.se