Två dryckesauktioner i december

I december genomförs två auktioner med drycker som samlarobjekt. Dels en onlineauktion 8, 9 och 11 december och en jubileumsauktion i form av en klassisk slagauktion 10 december för att fira att dryckesauktionerna fyller tio år.

Jubileumsauktionen innehåller 156 utrop med ett särskilt samlarvärde till ett uppskattat värde av 3,2 mkr. Onlineauktionen innehåller 527 utrop till ett estimerat värde på strax över 2,3 mkr.

Läs mer om Systembolagets dryckesauktioner 10 år här:

http://www.systembolaget.se/Tjanster/Dryckesauktioner/Vanlig-redaktionell-sida1/

Läs mer om onlineauktionen 8,9 och 11 december här:

http://www.systembolaget.se/Tjanster/Dryckesauktioner/aktuellauktion/

Systembolagets dryckesauktioner är ett samarbete med Stockholms Auktionsverk.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Sören Nylund, värderingsansvarig, Systembolaget: 08-503 303 97, soren.nylund@systembolaget.se
Anna Hamilton, informationschef, Stockholms Auktionsverk: 0733-40 67 84, anna.hamilton@auktionsverket.se