Pressrum

Pressrum

2023

14 jul 2023
Finansiell information
Systembolagets rörelseresultat uppgick under perioden till 182 (130) MSEK, vilket är en ökning med 39,4 procent. Ökningen beror på en ökad försäljning i butikerna och minskade administrativa kostnader. E-handeln minskade med 1,3 procent jämfört föregående år.
12 maj 2023
Systembolagets Kunskapspris 2023 delas ut till dr Johanna Gripenberg och dr Erica Sundin tilldelas Systembolagets Juniora Pris. Samtidigt samlar man forskare som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och cancer.
28 apr 2023
Finansiell information
I det första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt återgång till köpmönster som innan pandemin. Vi ser också att kunderna väljer billigare och färre varor vid sina köp. Nettoomsättningen har trots det ökat med 1,5% vilket beror på prisinflationen. Systembolaget kom på första plats i den årliga förtroendemätningen för svenska företag och ålderskontrollen uppgick till glädjande 98 procent.
10 feb 2023
Finansiell information
Det fjärde kvartalet präglades av ett ökat tryck i våra butiker inför jul och nyår. Systembolagets försäljning minskade ändå med 1,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med förgående år. Försäljningen ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp. Systembolagets resultat inom kundnöjdhet (Nöjd Kund Index) landar för 2022 på 80,7 (80,7) och ålderskontrollerna ökade till 97,0 (96,5) procent.