Pressrum

Pressrum

30 okt 2014
Finansiell information

Fortsatt högt stöd för Systembolagets ensamrätt

Sifo genomför undersökningen Opinionsindex, OPI, som mäter stödet för Systembolagets ensamrätt till försäljning av öl, vin och sprit. OPI uppgick för perioden till 74 procent vilket är 4,3 procent högre än för samma period 2013.

- Att stödet för Systembolagets ensamrätt är fortsatt högt är naturligtvis väldigt glädjande. Våra medarbetare arbetar ständigt för att utveckla vår ansvarsfulla försäljning och vår service för att överträffa kundernas förväntningar, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget.

Stabil ökning av Systembolagets ålderskontroller

Under januari till september genomfördes cirka 4 200 kontrollköp av personer mellan 20 och 24 år i våra butiker. Legitimation begärdes vid 97 procent av tillfällena. Ökningen av andelen ålderskontroller har varit stabil under året tack vare ett långsiktigt arbete med utbildning och tydligt ansvar inom området.

Försäljningen av alkoholfritt fortsätter att öka

Försäljningen av alkoholfritt ökade under perioden med 14,6 procent och uppgick till 1,8 miljoner liter per den sista september.

- Vi arbetar långsiktigt med att stärka vårt alkoholfria sortiment, för att erbjuda likvärdiga alkoholfria drycker till alla sammanhang. Därför är vi väldigt glada att försäljningen av alkoholfritt fortsätter öka, säger Magdalena Gerger, VD för Systembolaget.

Försäljningen av ekologiskt ökar

Under årets nio första månader såldes 18,0 miljoner liter ekologiska produkter, vilket är en ökning med hela 86,7 procent jämfört med samma period 2013. Merparten av försäljningsvolymen består av ekologiska viner.

-          Genom att stärka vårt ekologiska utbud skapar vi goda möjligheter för våra kunder att göra medvetna val, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget.

Intäkterna

Intäkterna ökade med 537 miljoner kronor till 19 209 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2013.

-          Vi ser ett intresse bland våra kunder för att välja produkter i en något högre prisklass än tidigare, vilket påverkar intäkterna, säger Magdalena Gerger VD för Systembolaget.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 297 miljoner kronor vilket är 253 miljoner kronor högre än för samma period förra året. Den markanta ökningen beror till stor del på en avsättning till Systembolagets pensionsstiftelse under samma period förra året.

Ta del av Systembolagets delårsrapport här:

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Bolagsstyrning/Ekonomisk-information/

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.