Pressrum

Pressrum

19 okt 2016
Övrigt

Felaktiga påståenden i kvällens Uppdrag Granskning

Ikväll handlar Uppdrag granskning i SVT om levnadsvillkor för vinarbetare i Sydafrika. I programmet behandlas mycket viktiga frågor, som Systembolaget arbetar med. Det finns tyvärr också ett par faktafel i programmet, som Systembolaget i förra veckan påtalade för Uppdrag Granskning.

-          Sydafrika är ett land med stora utmaningar och hög fattigdom. Vinarbetare är en utsatt grupp och vi på Systembolaget arbetar för att bidra till bättre villkor. Handel i kombination med ett tydligt kravställande är vårt bästa bidrag till en positiv utveckling. Ingenting i Sydafrika blir bättre för att Systembolaget slutar handla och vänder vinarbetarna ryggen, säger Ida Ingerö. 

I Uppdrag Granskning säger fackförbundet CSAAWU:s företrädare Karel Swart att många har sagts upp på vingården Eilandia för att de har klagat till arbetsgivaren om exempelvis vatten och säkerhet. Vår granskning visar att sammanlagt tre anställda blivit uppsagda mellan januari 2015 och september 2016. Två av dessa fall har varit föremål för juridisk prövning.

-          Den nämnd som prövade saken konstaterade att arbetstagarna hade sagts upp på grund av hotfullt/otillbörligt agerande och inte för att de deltagit i en arbetskonflikt. Vi har påpekat detta för Uppdrag Granskning, säger Ida Ingerö.

Det som sägs i Uppdrag Granskning om att löneavdrag bara är tillåtna upp till max 20 procent är felaktigt. Det kan vara tillåtet att göra högre avdrag beroende vad avdragen rör (såsom mat, boende, lån/förskott på lön). Därutöver är det tillåtet att på en arbetstagares begäran göra avdrag för exempelvis fackavgifter, sjukvård och pensionsavgifter. 

Vad gäller vingården La Colline visar Systembolagets undersökning att totalt fyra arbetare har blivit avskedade mellan december 2012 och september 2016. För samtliga dessa har La Colline följt lagstadgad process, men det bör betonas att Samuel Windfogels fall, som nämns i programmet, ännu inte är slutligt avgjort i domstol.

-          Systembolaget har låtit en tredjepartsrevisor granska Samuel Windfogels fall. Vi har tagit del av en dokumenterad historik och vår granskning visar att avskedandet förefaller sakna koppling till facklig verksamhet, säger Ida Ingerö, biträdande chef för press och samhällsrelationer på Systembolaget.

Systembolaget är ofta på plats i Sydafrika och kommer under 2017 fördubbla antalet revisioner i riskländer. Lokala ”ögon och öron” som exempelvis WIETA är dock ett viktigt komplement till detta. En nära dialog med arbetstagarorganisationer, intresseorganisationer och branschorganisationer ger Systembolaget viktiga kunskaper och information om incidenter, och gör oss bättre i vårt kravställande. När vi får incidentrapporter går vi alltid till botten med dessa och initierar ofta tredjepartsrevisioner. 

-          Det är en svår situation i Sydafrika, med hög arbetslöshet och tuffa villkor för lantarbetare. Det bästa vi från Systembolagets sida kan göra är att fortsätta handla och ställa tydliga krav, säger Ida Ingerö.

Läs mer här

För mer information, kontakta Systembolagets pressjour 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.