Pressrum

Pressrum

27 jan 2016
AlkoholforskningLokala pressmeddelanden

Stöd till alkoholforskare i Växjö

Alkoholforskaren Mats Anderberg i Växjö får projektanslag från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Rådet delar ut sammanlagt 7 miljoner kronor till olika forskningsprojekt – en höjning med 2 miljoner jämfört med förra året.

Systembolagets Alkoholforskningsråd, som består av nio från Systembolaget fristående ledamöter, bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja alkoholspecifik forskning. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras.

– Vi kommer att studera hur riskfylld alkoholkonsumtion kan påverka behandlingsresultaten för cirka 1000 ungdomar som missbrukar cannabis och vilken betydelse psykisk hälsa, social situation samt olika risk- och skyddsfaktorer kan ha för dessa resultat, säger Mats Anderberg, fil dr i socialt arbete och lektor på Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet.

Projektet, som omfattar ungdomar som har behandlats vid Maria-mottagningar, tilldelas 300 000 kronor. I det aktuella forskningsprojektet kommer verksamheter från följande tio städer att medverka: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Linköping, Eskilstuna, Hässleholm, Kristianstad och Kungsbacka.

Totalt har 31 projekt beviljats stöd.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår ett ansvar för att informera om alkoholens risker. Detta görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Under 2015 arrangerades en alkoholforskningskonferens och tre öppna kunskapsseminarier för att diskutera och sprida forskningsresultat.

Systembolaget delfinansierar också en professur i klinisk alkoholforskning, som innehas av Hanne Tønnesen vid Lunds universitet, och delar ut ett resestipendium till unga lovande forskare. 

För mer information kontakta:

Björn Lundkvist, kommunikationsansvarig alkoholforskning, Systembolaget, 0706-78 68 76, bjorn.lundkvist@systembolaget.se

Mats Anderberg, lektor, fil dr i socialt arbete, Linnéuniversitetet Växjö, 0735-12 37 33, mats.anderberg@lnu.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.